Home » Bez kategorii » JAK ROZPOZNAĆ AUTENTYCZNOŚĆ BANKNOTÓW?

JAK ROZPOZNAĆ AUTENTYCZNOŚĆ BANKNOTÓW?

W dniu 20 stycznia 2022 r. dla uczniów klas trzecich i czwartych Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej odbyły się warsztaty online z zakresu rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Przeprowadziła je pani Agnieszka Czuchra – główny specjalista kierujący Zespołem Kasowo – Skarbcowym w oddziale NBP w Rzeszowie. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego przez szkołę programu „Złote Szkoły NBP”. Uczniowie przynieśli na zajęcia banknoty, które posłużyły im  do ćwiczeń praktycznych w trakcie prowadzonych przez zaproszonego gościa  zajęć. Na początku zostali zapoznani z emitowanymi przez NBP znakami pieniężnymi. Dzięki przygotowanej prezentacji mieli możliwość weryfikacji autentyczności swoich banknotów dzięki metodzie DPPS : 1) dotknij – żeby sprawdzić charakterystyczny papier oraz czy opuszkami palców są wyczuwalne wypukłości, 2) popatrz na banknot pod światło, by sprawdzić, czy widzisz znak wodny ‒ pole znaku wodnego nie jest zadrukowane. Oprócz znaku wodnego powinniśmy zobaczyć pionową linię (nitkę) z cyfrowym oznaczeniem nominału i „ZŁ”, które są widoczne również w odbiciu lustrzanym. W zabezpieczeniu „recto-verso” pewne elementy grafiki, które są umieszczone w tym samym miejscu po obu stronach banknotu, oglądane pod światło stworzą jeden czytelny obraz – koronę w owalu, 3) przechyl banknot i obejrzyj go pod różnymi kątami. W zależności od kąta patrzenia na banknotach zobaczymy ukryte obrazy (tzw. efekt kątowy), a kolorystyka wybranych elementów będzie się zmieniać (tzw. farba zmienna optycznie, farba opalizowana, 4) sprawdź czytelność mikrodruków, obecność zabezpieczeń utajonych oraz połysk i kształt złotej folii metalicznej. Uczniowie biorący udział w spotkaniu wykonywali poszczególne czynności pod opieką nauczycieli w klasach. Prowadząca zajęcia podkreśliła, że szczególną czujność musimy zachować, gdy banknot jest uszkodzony lub zniszczony. Wtedy zweryfikowanie jego autentyczności może być utrudnione. W takiej sytuacji możemy porównać „podejrzany” banknot z takim, co do którego nie mamy wątpliwości, że jest autentyczny. Warto pamiętać, że zawsze możemy udać się do banku – jego pracownicy pomogą nam stwierdzić, czy banknot jest autentyczny. Zużyte lub uszkodzone banknoty są fałszowane częściej niż monety ze względu na ich wyższą wartość nominalną. W 2014 r. NBP wprowadził do obiegu banknoty 10, 20, 50 i 100 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. W 2016 r. do obiegu trafił zmodernizowany banknot o nominale 200 zł, a w 2017 r. wprowadzono nowy banknot – 500 zł. Polskie banknoty mają jedne z najlepszych zabezpieczeń na świecie. Podczas warsztatów dzieci zostały zapoznane z  monetami okolicznościowymi i kolekcjonerskimi oraz banknotami kolekcjonerskimi emitowanymi przez NBP, które upamiętniają ważne wydarzenia, postaci historyczne, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz ich wartością. Kolekcjonowanie monet i banknotów może być nie tylko hobby, ale również jednym ze  sposobów na pomnażanie oszczędności. By nie zmniejszyć wartości banknotów i monet kolekcjonerskich, trzeba im zapewnić właściwe warunki przechowywania. W im lepszym stanie uda się je utrzymać (bez uszkodzeń, zarysowań, odcisków palców), tym wyższą cenę sprzedaży można osiągnąć. Oprócz monet i banknotów obiegowych i kolekcjonerskich na rynku znajdują się również numizmaty, poświęcone m.in. wydarzeniom, budowlom czy zwierzętom, które nie są emitowane przez Narodowy Bank Polski. W przeciwieństwie do monet okolicznościowych oraz monet i banknotów kolekcjonerskich nie są one prawnym środkiem płatniczym, a zatem nie można nimi np. płacić za zakupy. Na koniec spotkania nasz ekspert udzielił uczniom wskazówek, jakie podjąć działania  w przypadku podejrzenia posiadania fałszywego banknotu lub monety. Podkreślił ważność tych działań ze względu na zatrzymanie podejrzanych pieniędzy przed ponownym wprowadzeniem do obiegu. Zaproszony gość odpowiadał także na zadane pytania dotyczące uszkodzonych lub zniszczonych pieniędzy, które w zależności od wielkości uszkodzenia nie zawsze podlegają całkowitej wymianie. Udział uczniów w zajęciach warsztatowych w dużej mierze poszerzył ich wiedzę w dziedzinie gotówkowych środków płatniczych, ich zabezpieczeń i pozwoli na samodzielną kontrolę autentyczności posiadanych banknotów.

Danuta Bator