Home » Bez kategorii » SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „ZŁOTE SZKOŁY NBP”

SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „ZŁOTE SZKOŁY NBP”

Po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej wzięła udział w programie „Złote Szkoły NBP” osiągając wielki sukces. To ogólnopolski program skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne, przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów oraz rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. Każda edycja programu ma temat przewodni z zakresu ekonomii i finansów. Hasłem drugiej edycji było "Bezpieczeństwo w finansach osobistych". Drużyny realizowały określone zadania, a następnie dokumentowały je na platformie programu. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej naszej szkoły, którą tworzyli uczniowie klas 7 – Anna Litwin, Wiktoria Kozubek, Justyna Kościółek, Zuzanna Szczygieł, Emilia Wielgos, Jakub Pałys, Rafał Szczygieł, Tomasz Kocór, Szymon Szafran, Filip Szura, ubiegając się o tytuł Złotej Szkoły NBP przeprowadziła wspólnie z opiekunami – Anną Sajdyk, Katarzyną Jurkiewicz, Marzeną Brudz, Grzegorzem Kruczkiem i koordynatorem projektu Danutą Bator, trzy zadania na temat edycji programu organizując:

  1. Lekcje z ekonomią,
  2. Warsztat uczniowski,
  3. Debatę szkolną.

W realizowanych zadaniach zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Gotówka jako powszechnie akceptowana metoda płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów?
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.
  • Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?
  •  Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.
  • Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?
  • Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?
  • Sztuka zawierania zobowiązań finansowych. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej za wykonanie zadań w zakresie „Lekcji z ekonomią” zdobyła wyróżnienie z czego jesteśmy bardzo dumni. Nasze działania i pomysłowość zostały docenione przez wielu ekspertów.  Pracowaliśmy na ten sukces bardzo ciężko wykorzystując różnorodne metody i formy, angażując do zadań całą społeczność szkolną oraz wiele kompetentnych osób z różnych instytucji. W ramach zadania z którego zdobyliśmy nagrodę  zrealizowano  30 lekcji: 4 lekcje z matematyki, 5 lekcji z historii, 13 lekcji z informatyki, 6 lekcji z edukacji polonistycznej, 2 lekcje z chemii.

W ramach drugiego zadania zostało zorganizowanych 10 warsztatów dla uczniów:

1) „Jak rozpoznawać autentyczność banknotów?" – zajęcia przeprowadziła Agnieszka Czuchra – główny specjalista kierujący Zespołem Kasowo – Skarbcowym w oddziale NBP w Rzeszowie,

2) „Grosikowe wędrówki nie tylko po świecie gotówki” – edukacyjna gra planszowa w świetlicy przeprowadzone przez  członków drużyny i opiekunów dla klas III,

3) warsztaty dla klas 7 na temat gotówki, banknotów, nominałów i postaci historycznych przeprowadzone przez  członków drużyny i opiekunów,

4) warsztaty na temat cyberzagrożeń przeprowadzone przez asp. Tomasza Surowiaka z Referatu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie,

5) wykład  pracownika Banku Spółdzielczego w Błażowej Małgorzaty Kościółek na temat zalet i wad przechowywania pieniędzy,

6) spotkanie z  dyrektorem Lucjanem Adamskim oraz Alicją Łasica z Banku Pekao w Rzeszowie związane z bezpieczeństwem podczas korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej, ochroną danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami oraz konsekwencjach kradzieży tożsamości,

7) „Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?” zajęcia przeprowadzone przez Wojciecha Szmidta Makroregionalnego Dyrektora Sprzedaży Nauczycielskiej Agencja Ubezpieczeniowej SA,

8) warsztaty „Sztuka zawierania zobowiązań finansowych – kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów? przeprowadzone przez Teresę Pałys specjalistę ds. ryzyka braku zgodności i kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Błażowej,

9) „Kredyt a pożyczka” – zaciąganie zobowiązań finansowych” – warsztaty przeprowadzone przez Lidię Śmigiel studentkę finansów i rachunkowości na Politechnice Rzeszowskiej, przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania,

10) „Jak działa bank?- spotkanie poprowadził dyrektor Banku Santander Dariusz Baran.

 Ostatnim zadaniem programu była debata szkolna „za i przeciw”. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: Karolina Polak i Beata Weres z Alior Banku w Rzeszowie, Jadwiga Gibała z Banku Spółdzielczego w Błażowej i wolontariusz programu edukacji finansowej Bakcyl, Monika Sajdyk pracownik Chatham Financial Corporation w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych – analityk modeli finansowych i danych rynkowych, Tomasz Szafran prezes zarządu firmy BioDrain Sp.z o.o. w Rzeszowie, Maria Kruczek dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej, przedstawiciele klas 4-8, członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, koordynator i opiekunowie drużyny. Goście pełnili rolę ekspertów. Spotkanie poprowadziła Danuta Bator – koordynator programu, która podkreśliła, że dzięki realizowanej edukacji finansowej uczniowie nabyli umiejętności racjonalnego zarządzania finansami osobistymi i jednocześnie nauczyli się dbać o pieniądze tak, by ograniczyć ryzyko ich utraty w różnych sytuacjach życiowych. Debatę podsumowała Karolina Polak z Alior Banku w Rzeszowie, która wskazała walory płatności gotówką i kartą oraz zwróciła uwagę na to jak ważne są zabezpieczenia obydwu form płatności. Szkolna debata dała uczniom możliwość zabrania głosu w dyskusji, dokonania wyboru własnej opcji, zdobycia nowych informacji. Jednocześnie była podsumowaniem zdobytej wiedzy przez uczniów z realizowanego program. W przyszłości to przecież oni samodzielnie zdecydują co jest lepsze –  płacenie kartą, czy gotówką.

Ideą programu “Złote Szkoły NBP” zrealizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej było przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Uzyskana nagroda przez drużynę jest potwierdzeniem, że zadania II edycji były realizowane przez drużynę i opiekunów z bardzo dużym zaangażowaniem, pomysłowością i starannością. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszych działań, które zostały zamieszczone na stronie szkoły www.sp.blazowa.net w zakładce Złote Szkoły NBP.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej wraz z opiekunami składają serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym ekspertom za przekazanie cennej wiedzy dotyczącej finansów osobistych w ramach zrealizowanego programu. Dzięki Państwa życzliwości, pomocy i zaangażowaniu uczniowie mogli już teraz nauczyć się rozpoznawać zabezpieczenia banknotów, przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyberzagrożeniami, bezpiecznie przechowywać oszczędności, inwestując umieć oszacować ryzyko, a pożyczając unikać pułapki rosnącego zadłużenia, wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza umożliwi naszym uczniom mądre planowanie przyszłości, a zdobyte umiejętności zaprocentują przez całe życie.

W trakcie realizacji programu powstał poniższy wiersz, który opisuje działania drużyny.

                      Złota Szkoła NBP

1.Zaszczytny tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY zdobyć chcemy
Wiec zaangażowani w świat finansów idziemy.
Całą grupą i opiekunami
tematy II edycji pilnie omawiamy.

2.Bezpieczeństwo w finansach osobistych
Pozwoli nam być na zakupach bystrym.
Jak być bezpieczny i zyskać  – nie stracić
Jak nie dać się oszukać i w życiu sobie radzić.

3.Doradcy, bankowcy, policjanci i nauczyciele
Pomogą zrozumieć w tym temacie wiele.
Warsztaty, wykłady, debaty i lekcje ekonomii,
Przedstawią nam jak być ostrożnym w konsumenta roli.

4.Nauczymy uczniów korzystać z karty
świat będzie stał dla nich zawsze otwarty.
Będą potrafili używać gotówki
nie będą mieli z nią już łamigłówki.

5.Powiemy im jak działają raty,
Jak ich nie spłacą wpadną w tarapaty.
Nauczą się czym są banknoty
oraz wysokich procentów noty.

6.Wiemy, gdzie trzymać gotówkę mamy
I na wysoką stopę nabrać się nie damy.
Wiemy jak poznać banknot prawdziwy
Z bankowością mobilną sobie poradzimy.

7.Szybko zapłacimy BLIK-iem
Bo jesteśmy wzorowym płatnikiem.
Wiemy, że w banku bezpiecznie się lokuje
Bankowy Fundusz Gwarancyjny nam to gwarantuje.

8.My swoim kolegom wiedzę przekażemy
I dla niech piękną debatę przygotujemy.
Wszyscy bogatsi o wiedzę nabytą
Możemy iść razem w przyszłość nieodkrytą.

9.Zadania z finansów dla nich przygotujemy
Krzyżówki i quizy wspólnie rozwiążemy.
Nauczymy ich jak pieniądze chronić mamy
W bankowości internetowej zasad przestrzegamy.

10.Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci znamy
Podejrzane transakcje na koncie – zgłaszamy.
Jak stworzyć silne hasło, też już teraz wiemy
Na cudzym urządzeniu się nie logujemy.

11.Nasza drużyna jest bardzo zgrana,
Nie ma w niej lenistwa ani grama.
Pokażemy kolegom czym jest prowizja,
Taka jest nasza na ten program wizja.

12.Podchodzimy do tego tematu fachowo
Aby wygrać tę edycję wzorowo.
Zaproszeni goście nam wiedzę przekazali
My ja teraz mamy i pokonać się nie damy.

13.Z Błażowej szkoła zgłasza gotowość
Wymagania wszystkie spełniła wzorowo.
Wspaniała współpraca i profesjonalne grono
Uczniowie wiedzę zdobyli – bankowo!

Koordynator programu Danuta Bator