Home » Bez kategorii » OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

Odpłatność za wyżywienie uczniów w miesiącu grudniu wynosi 40 zł.

Wpłaty za wyżywienie uczniów i dzieci w oddziale przedszkolnym można dokonać w sekretariacie szkoły do 10.12.2017r.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.