Home » Bez kategorii » SZKOLNY KONKURS KOMPUTEROWY „AKTYWNE I BEZPIECZNE FERIE” 

SZKOLNY KONKURS KOMPUTEROWY „AKTYWNE I BEZPIECZNE FERIE” 

REGULAMIN szkolnego konkursu komputerowego „Aktywne i bezpieczne ferie”  

I Cele i tematyka konkursu:

1. Celem konkursu jest:

-rozwijanie zainteresowań i popularyzacja programów komputerowych wśród uczniów

-promowanie aktywnego stylu życia oraz bezpieczeństwa w czasie wolnym.

2. Tematyka pracy w programie Paint musi nawiązywać do z aktywnej i bezpiecznej formy spędzania czasu w ferie zimowe.

II Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej.

2. Czas trwania konkursu: do 23 stycznia 2018roku

3. Przystąpienie do konkursu polega na wykonaniu pracy w programie komputerowym Paint, a następnie przekazaniu jej na nośniku pendrive wychowawcom lub nauczycielowi informatyki. Pracę możnatakże przesłć na adres swietlicablazowa@gmail.com lub pan_kg@wp.pl.Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem klasy do której uczeń uczęszcza.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Prace zostaną nagrodzone i eksponowane na stronie internetowej szkoły.

IV Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej.

Organizatorzy: Świetlica szkolna, Adam Ptaszyński, Grzegorz Kruczek.