Home » Bez kategorii » ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

Odpłatność za wyżywienie uczniów:

marzec 2018 r. – 50 zł

Wpłaty za wyżywienie uczniów można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto szkoły

do 10.03.2018r.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.