Home » Bez kategorii » OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Opłaty za przedszkole mogą być wpłacane przelewem na konto nr 88 9158 0001 2001 0009 7358 0001

  • do 15- go każdego miesiąca,
  • w tytule: imię i nazwisko dziecka,
  • miesiąc
  • rozpisanie kwoty za wyżywienie i opłatę stałą: 

Stawka żywieniowa;
– za 3 posiłki dziennie – 4.70 zł
– za 2 posiłki dziennie – 4.10 zł

Opłata za świadczenia przekraczające godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej zgodnie z:Uchwałą nr: XXX/151/2016 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23.12.2016 r, oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wynosi 1 zloty za każdą rozpoczętą godzinę dla dzieci 3.4.5 letnich.