Home » Bez kategorii » OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA OBIADY

Opłata za wyżywienie w miesiącu październiku wynosi: 77,00 zł.

Dzienna stawka żywieniowa – 1 posiłek dziennie – 3,50 zł;

Miesięczna stawka żywieniowa będzie podawana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń .

Informacja o nadpłacie z poprzedniego miesiąca została przekazana rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Kwotę z października należy pomniejszyć o wysokość tej nadpłaty.

Opłaty za wyżywienie uczniów prosimy dokonywać na  konto:

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004,

od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

Nieobecność ucznia z powodu choroby należy zgłosić telefonicznie w danym dniu w godzinach od 7:30 do 8:30, pod numerem telefonu 17 230 11 00 lub 17 229 70 15. W przeciwnym razie odpisy nie będą naliczane.