Home » Bez kategorii » OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

w marcu wynosi 66,00 zł

Opłat można dokonywać w sekretariacie

lub na nr konta bakowego od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

Dzienna stawka żywieniowa – 1 posiłek dziennie – 3,00 zł;

Miesięczna stawka żywieniowa będzie podawana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń sekretariatu.

INFORMACJA

Opłaty za wyżywienie uczniów uiszczone mogą być:

– w sekretariacie szkoły (pokój nr 11) do 10-go dnia każdego miesiąca;

– na konto, numer konta: 93 9158 0001 2001 0006 4594 0004, od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc. O wpłacie na konto szkoły prosimy poinformować sekretariat szkoły (np. przez dziennik elektroniczny, telefonicznie).

Uczniowie od klasy IV SP, po uiszczeniu opłaty za wyżywienie, otrzymują tzw. „bloczek”, który okazują nauczycielowi dyżurującemu przed wejściem na stołówkę.

Nieobecność ucznia z powodu choroby należy zgłosić telefonicznie w danym dniu najpóźniej do godziny 8:30, pod numerem telefonu lub 17 2301 100.