Home » Bez kategorii » UCZYMY SIĘ MEDIACJI

UCZYMY SIĘ MEDIACJI

W dniu 23 listopada 2018 roku uczennice naszej szkoły z kl. VI a: Hanna Izydorek, Oliwia Groszek, Monika Kawa oraz Emila Podgórska pod opieką p. dyrektor Danuty Bator oraz pedagoga szkolnego p. Magdaleny Bartyńskiej, wzięły udział w V Kongresie Mediatorów Szkolnych. Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Inżyniersko-Ekonomicznej w Rzeszowie. Organizatorem wydarzenia było Podkarpackie Centrum Mediacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Kongres był okazją do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych przy rozwiązywaniu sporów rówieśniczych oraz sporów pomiędzy dorosłymi. Podczas Kongresu uczennice naszej szkoły wzięły udział w warsztatach oraz w debacie młodzieży na temat mediacji rówieśniczych i funkcjonowania Szkolnych Kół Mediatora. Miały również okazję zobaczyć prezentację symulacji mediacji przygotowanej przez uczniów, którzy działają w Szkolnych Kołach Mediacji. Nauczyciele i dyrektorzy szkół dzielili się natomiast doświadczeniami z wdrażania mediacji w swoich placówkach. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: p. Małgorzata Rauch -Podkarpacki Kurator Oświaty, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie- p. Barbara Chłędowska, p. Jerzy Śliwa – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów oraz p. Wiesław Pałka- Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji.

Magdalena Bartyńska Pedagog szkolny