Home » Bez kategorii » SZKOLNY KONKURS „AKTYWNE I BEZPIECZNE FERIE”

SZKOLNY KONKURS „AKTYWNE I BEZPIECZNE FERIE”

REGULAMIN świetlicowego konkursu pod hasłem „Aktywne i bezpieczne ferie”

I Cele i tematyka konkursu:

1. Celem konkursu jest promowanie aktywnego stylu życia oraz bezpiecznych gier i zabaw w czasie wolnym.

II Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków oddziału przedszkolnego, uczniów klas I-III i klas IV Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej.

2. Czas trwania konkursu: od 21 stycznia do 01 lutego 2019 roku

3. Przystąpienie do konkursu:

a) dla wychowanków oddziału przedszkolnego – praca plastyczna w formacie A4 – technika dowolna;

b) dla uczniów klas I-III – polega na napisaniu rymowanki/wierszyka z rysunkiem, który będzie nawiązywał do aktywnej i bezpiecznej formy spędzania czasu w ferie zimowe. Format pracy A4  – (na jednym formacie wierszyk/rymowanka z rysunkiem).

b) dla uczniów klas IV – polega na napisaniu rymowanki lub wierszyka w programie komputerowym Microsoft Word oraz wykonanie rysunku w programie Paint, a następnie skopiowanie i wklejenie do pracy w programie Microsoft Word. Tematyka pracy musi nawiązywać do aktywnej i bezpiecznej formy spędzania ferii zimowych.

Prace plastyczne prosimy złożyć u wychowawców grup przedszkolnych i wychowawców świetlicy. Prace wykonane komputerowo proszę przesłać na adres swietlicablazowa@gmail.com. Plik powinien być dokładnie opisany (imię, nazwisko i klasa).

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Prace zostaną nagrodzone i eksponowane na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy: Świetlica szkolna