Home » Bez kategorii » DZIEŃ PATRONA

DZIEŃ PATRONA

W dniu  5 kwietnia  2019 r. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej obchodziła swoje święto. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła msza święta  w intencji dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców, uczniów oraz byłych pracowników szkoły. Ksiądz dziekan Jacek Rawski w homilii  przypomniał cechy i wartości ważne dla każdego ucznia w odniesieniu do postaci patrona. Po mszy św. uczniowie złożyli kwiaty przed pomnikiem Króla Władysława Jagiełły znajdującym się na Plantach. W drugiej  części uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej, wzięli udział zaproszeni goście – Burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, dyrektor GOK w Błażowej Andrzej Wróbel, Przewodniczący Rady Szkoły Robert Ślęczka, Radna Rady Miejskiej Elżbieta Pęcka, nauczyciele, rodzice i cała społeczność szkolna. Uroczystości związane z tym dniem  zawsze mają w naszej szkole wyjątkowy charakter. Są przykładem na to, w jaki sposób można zachęcić dzieci i młodzież do rozwijania swoich zdolności, a przy tym uczyć historii i miłości do swojej  ojczyzny. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego przybliżyli zebranym na uroczystości, sylwetkę patrona szkoły, podkreślając jednocześnie jego zasługi dla kraju i związek z naszą miejscowością.

Patron szkoły – Władysław Jagiełło, zanim został królem Polski panował na Litwie jako wielki książę litewski. Urodził się ok. 1351 roku. Był synem księcia Olgierda i Julianny – księżniczki twerskiej. Ożenił się z Jadwigą w 1386 roku, 4 marca tego roku odbyła się jego uroczysta koronacja. W Krakowie Jagiełło przyjął chrzest razem ze swoimi braćmi.  Doprowadziło to do powstania unii polsko – litewskiej. Król Władysław Jagiełło: z Bożej Łaski król Polski, pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy”– król , wódz i wielki polityk. 15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem Jagiełło zadał straszliwą klęskę Krzyżakom.  Władysław doceniał rolę nauki i oświaty. Świadczył o tym fakt odnowienia w 1400 roku Akademii w Krakowie. Realizując testament Jadwigi, na wieki upamiętnił swe imię w nazwie uczelni. Pod koniec swego panowania nadał przywileje szlacheckie w celu uzyskania praw do tronu swoich dwóch synów: Władysława i Kazimierza. Jak mówi legenda w drodze do Sanoka przejeżdżał przez Błażowe, której nadał nazwę Złotowieniec. Zmarł 1 czerwca 1434 roku w Gródku na Rusi (zwanym odtąd Jagiellońskim). Przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc.

Tegoroczny program został przygotowany w nawiązaniu do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nauczyciele klas I-III przygotowali scenariusz, który odbiegał od tych tradycyjnych, prezentowanych każdego roku. Nawiązując do nowych, innowacyjnych działań, w tym roku została zmieniona forma uroczystości.  Aby lepiej zrozumieć dawne czasy uczniowie zaprosili uczestników w podróż do przeszłości i do poznania dziejów, nie tylko związanych z naszym patronem, ale również innych ważnych wydarzeń z historii Polski, aż do współczesności. Wyrazili to słowami Janusza Szczepkowskiego:

Opowiedz nam, moja ojczyzno

 jak matka dzieciom ciekawym

 o latach znaczonych blizną

na wiekach chwały i sławy.

O wojach Mieszka nam powiedz,

 o słupach nad Odrą stawianych

 niech niesie twoją opowieść

wiatr halny i morskie szkwały. (…)

Wytłumacz  nam, tak jak umiesz,

skąd czerwień i biel sztandarów,

niech ludzie żyją tu w dumie,

 że taki wydał ich naród.

Widzowie mieli możliwość wędrówki po dziejach historii, rozpoczynając od spotkania trzech braci pod wielkim dębem, gdzie Lech założył gród i nazwał go Gnieznem. Odwiedzili Kraków podczas zaślubin i koronacji Władysława Jagiełły i poznali wiele ważnych wydarzeń związanych z naszym patronem. Byli świadkami bitwy pod Grunwaldem przed którą rozbrzmiewała piękna religijna pieśń „Bogurodzica’, w czasie której Władysław Jagiełło pokonał  Krzyżaków. Zobaczyli jak król Stanisław August Poniatowski składa przysięgę i uchwala  Konstytucję  3 maja – tak ważną dla narodu polskiego. 11 listopada 1918 r. wspólnie z Józefem Piłsudskim cieszyli się z odzyskania niepodległości przez Polskę.  Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Niespodziewane odgłosy strzelaniny przypomniały o koszmarze II wojny światowej. Natomiast mała sanitariuszka i młody powstaniec byli symbolami walczącej Warszawy – naszej stolicy. Ostatnim przystankiem były czasy ówczesne. Młodzież podkreśliła jak ważny jest patriotyzm i miłość do własnej ojczyzny. Wymownym przykładem dla dzieci był wspólny występ uczniów i nauczycieli kończący uroczystość.

Zaprezentowany program był  piękną lekcja historii, podczas której oglądający mieli okazję przypomnieć sobie (w dużym skrócie) dzieje naszego narodu. W role postaci historycznych w zaprezentowanym programie wcielili się uczniowie klas I-IV. Podczas akademii wysłuchano takich utworów jak „Bogurodzica”, „Żołnierz panienka”, „Dla niepodległej szli” w opracowaniu pana Dariusza Szmista. Uczniowie klasy Ia i IIab zaprezentowali piękne tańce – polonez i taniec dworski. Nad przebiegiem uroczystości i występami uczniów czuwały panie – Marta Pięta, Danuta Bator, Lucyna Nowak, Grażyna Kalita, Marta Sieńko, Maria Sroka, Monika Kotowicz, Marta Lubas i Danuta Uryga.                                            

Uroczystości Dnia Patrona towarzyszyła wystawa prac plastycznych klas I-III,  ilustrująca ważne wydarzenia historyczne, w nawiązaniu do zaprezentowanego programu.  Dla zaproszonych gości i społeczności szkolnej ten dzień był okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Z odzyskanej niepodległości każdego dnia powinniśmy się cieszyć i odczuwać dumę, a Ojczyźnie służyć ofiarnie, stawiając jej dobro ponad dobrem własnym.

Wicedyrektor Zespołu Szkół  Danuta Bator