Home » Bez kategorii » DZIECIĘCA AKADEMIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

DZIECIĘCA AKADEMIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Od kwietnia 2019 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej w Błażowej przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej rozpoczęli realizację projektu ,,Dziecięca Akademia Dziedzictwa Kulturowego". Uczestnikami przedsięwzięcia są uczniowie, rodzice oraz społeczność lokalna z gminy Błażowa. Obecnie udało się zrealizować kilka z zaplanowanych działań. Zostały powołane zespoły ludowe: taneczne i wokalno- instrumentalne, promujące sztukę ludową. Wybrani uczniowie biorą udział w co tygodniowych zajęciach, na których poznali tańce ludowe, oraz nauczyli się przyśpiewek rzeszowskich oraz wiązanek ludowych. Efekty ich pracy można było zobaczyć podczas występów w trakcie środowiskowych imprez ,,Mama, Tata i Ja" oraz "Starych potraw smak i urok". 30 maja 2019 r. grupa uczniów była na wycieczce w Futomie. Dzieci miały okazje zobaczyć dawną, wiejską chatę i jej umeblowanie. Uczniowie wysłuchali futomskich przyśpiewek oraz sami zaśpiewali ludowe piosenki. Największą atrakcją dla dzieci okazały się być pyszne proziaki z wiśniową konfiturą. 12 czerwca 2019 r. odbył się wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dla 92 uczestników. Uczniowie zwiedzili tereny muzeum oraz wzięli udział w warsztatach  „Kiecki w malowanej skrzyni- dawna wiejska moda” oraz odbyli praktyczne zajęcia z pisania piórem. Udało się również zrealizować ,,Etnosesję fotograficzną" uczestników w strojach ludowych, a sami uczniowie  nagrali klip muzyczny z wiązanką rzeszowskich przyśpiewek (przy użyciu tabletów, smartfonów). Przed nami jeszcze kilka zaplanowanych inicjatyw, między innymi wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, powołanie grupy teatralnej oraz opracowanie i wydanie zeszytu edukacyjnego.