Home » Bez kategorii » AKCJA „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”

AKCJA „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”

W październiku 2019 r. została zorganizowana zbiórka zniczy, które w święto Wszystkich Świętych zapłoną na cmentarzach: Łyczakowskim, Janowskim i Orląt we Lwowie. Uczniowie Szkoły Podstawowej z entuzjazmem przyłączyli się do akcji ,,Światełko pamięci dla Łyczakowa”.

Ideą zbiórki było „rozświetlenie” cmentarzy na Kresach, na których spoczywają znani Polacy.

Cmentarz Łyczakowski jest jednym z najstarszych istniejących do dziś cmentarzy w Europie. Na tej nekropolii spoczywa wielu znanych Polaków, m.in. Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger, Kazimierz Bartel.

Natomiast na cmentarzu Janowskim znajduje się m.in. mogiła znanego z pomocy potrzebującym abp Józefa Bilczewskiego – rzymskokatolickiego Metropolity Lwowskiego.

W ramach tej akcji uczniowie zbierali pieniądze na zakup zniczy lub przynosili samodzielnie  zakupione znicze.  W sumie zebraliśmy 260 zniczy, które zostaną zawiezione na polskie groby do Lwowa na cmentarz Łyczakowski, cmentarz Janowski i cmentarz Orląt.

Finał zbiórki zniczy na cmentarze we Lwowie odbył się 25 października 2019r. pod budynkiem Telewizji Polskiej, która była koordynatorem akcji po polskiej stronie granicy. Tego dnia zakupione znicze białe i czerwone zostały złożone  na ręce żołnierzy i harcerzy. W podziękowaniu za ofiarność naszych uczniów, otrzymaliśmy dyplom uznania.

Akcja ,,Światełko pamięci dla Łyczakowa” – to akcja, która łączy Polaków po obu stronach granicy. Znicze zbierane w Polsce, głównie na podkarpaciu rozstawiają i zapalają Polacy ze Lwowa. To dzięki tysiącom osób, które się w nią włączają, lwowskie cmentarze 1 listopada mogą rozbłysnąć tysiącami światełek pamięci. Za każdym razem sprawiają Lwowiakom – głównie tym najstarszym tak samo wielką radość.