Home » Bez kategorii » PLAN SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

PLAN SZKOLNYCH REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I-VI

4 marca (środa)

 1. Spotkanie w klasach (08:00-08:10) (szkoła)
 2. Zawiązanie wspólnoty, śpiew, zapoznanie się (spotkanie w sali gimnastycznej) (08:15 – 08:45)
 3. Konferencja – Rekolekcje czasem przemiany serca (08:55 – 9:30) (sala gimnastyczna)
 4. Wprowadzenie w pracę w grupach na dzień 2 (9:40 – 10:10) (sala gimnastyczna)
 5. Msza Święta (10:30 – 11:30)
 6. Obiad: (11:30) klasy I-III
 7. Klasy IV-VI lekcja 5 i 6 wg planu (obiad po l.5)

5 marca (czwartek)

 1. Spotkanie w klasach (08:00-08:10) (szkoła)
 2. Młodsza grupa: scenki (sala gimnastyczna); Starsza grupa – lekcja – (08:55 – 09:40)
 3. Młodsza grupa: konferencja; Starsza grupa – lekcja – (9:50-10:35) (szkoła).
 4. Msza Święta (10:45-11:45)
 5. Obiad klasy I-III (11:45)
 6. Starsza Grupa: Konferencja w szkole (11:45 – 12:30), obiad klasy IV-VI

6 marca( piątek)

 1. Spotkania w klasach  (08:00-08:10) (szkoła)
 2. Młodsza Grupa: Film – Opowieści z Narni w auli (08:10-9:40 )

Starsza Grupa:

 1. Konferencja w sali gimnastycznej (08:10 – 08:45)
 2. Przejście do Kościoła i spowiedź święta (08:50 – 9:40) klasy IV-VI
 3. Przygotowanie do Mszy Świętej (9:40 – 10:00)
 1. Wspólna Msza Święta na Zakończenie rekolekcji (10:00-11:15) klasy I-VI
 2. Obiad klasy I- III (11:15)
 3. Lekcja 5 wg planu. Obiad klasy IV-VI (12.30)