Home » Bez kategorii » Komplet dokumentów dla ucznia korzystającego z konsultacji w szkole

Komplet dokumentów dla ucznia korzystającego z konsultacji w szkole

Komplet dokumentów dla ucznia korzystającego z konsultacji w szkole:

Procedury – do przeczytania dla rodziców >>>

Deklaracja – uczeń przynosi do szkoły na pierwsze spotkanie >>>

Oświadczenie – uczeń przynosi na każde spotkanie z nauczycielem >>>