Home » Bez kategorii » KOLEJNY ROK SZKOLNY ZA NAMI…

KOLEJNY ROK SZKOLNY ZA NAMI…

Mija kolejny rok nauki w szkole, lecz jakże inny od tych, które pamiętamy z minionych lat. Brak tradycyjnej akademii, uczniowskiego gwaru, radosnych twarzy uczniów czekających na spotkania z wychowawcami, aby odebrać świadectwo i zasłużoną nagrodę za całoroczną pracę. Po wielu tygodniach kształcenia na odległość każdy z nas jest bogatszy o nowe doświadczenia. Z pewnością są one okupione strachem , silnymi emocjami  oraz ciężką pracą.  Przez kilka miesięcy uczniowie musieli zdobywać wiedzę i szereg umiejętności poprzez zdalne nauczanie w domu. Przejście na taki system nauczania było dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Kształcenie na odległość było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli odnaleźć się dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie. Dzięki zaangażowaniu i determinacji całej społeczności szkolnej na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z  zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazujemy podziękowanie oraz wyrazy szacunku i uznania. Musimy podkreślić, że ogromną rolę w zdalnej nauce odegrali rodzice, którzy wspierali uczniów i motywowali do pracy. Często wymagało to przeorganizowania dotychczasowych zajęć, natomiast uczniowie musieli nauczyć się samodyscypliny i samodzielności. Wszyscy zdali ten trudny egzamin wyróżniająco – na szóstkę.

Do Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej w tym roku szkolnym uczęszczało 338 uczniów, do oddziału przedszkolnego „Bajkowa Kraina” 69 wychowanków. W klas I–III133 uczniów otrzymało pozytywną ocenę opisową roczną, w klasach IV-VII – 173 uczniów otrzymało promocje do klasy programowo wyższej. 31 uczniów klas VIII ukończyło szkołę podstawową (w tym 16 z wyróżnieniem). W klasach I-III na 133 uczniów – 76 wyróżnionych, co stanowi 57 %. W klasach IV–VIII na 205 uczniów, średnią ocen 4,75 i wyżej oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre uzyskało 87 uczniów, co  stanowi  42,4  % .

Dzień zakończenia roku szkolnego miał miejsce w nietypowych, bardzo trudnych warunkach spowodowanych pandemią koronawirusa COVID -19. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w naszej placówce spotkania na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbyły się na platformie Microsoft Teams w 3 zespołach: klas 1-3, klas 4-6, klas 7-8. W uroczystości on-line wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Błażowej p. Jerzy Kocój, wiceburmistrz Błażowej p. Andrzej Wróbel, Przewodnicząca Rady Rodziców p.  Sabina Szeliga, zastępca przewodniczącej p. Sebastian Głodowski, księża, siostra zakonna, nauczyciele, uczniowie i rodzice.  Dyrekcja Zespołu Szkół Maria Kruczek podziękowała całej społeczności szkolnej za trudną pracę w tym szczególnym czasie oraz pogratulowała rodzicom i uczniom wysokich wyników w nauczaniu i zachowaniu. Wychowawcy wspólnie z uczniami przygotowali krótkie programy artystyczne. Po spotkaniach wszyscy chętni uczniowie i rodzice mieli możliwość odebrania świadectwa u wychowawcy.

Ten rok szkolny przyniósł nam również wiele miłych chwil i wydarzeń o których warto przypomnieć. Oddział przedszkolny realizował innowację pedagogiczną „Mały miś w świecie wielkiej literatury. Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym”. Głównym jego celem było zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy, a także pobudzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Uczniowie klas 1-8 brali udział w różnych akcjach, projektach, innowacjach i konkursach. Klasy 1-3 również realizowały innowacje pedagogiczne: „Lekturki spod chmurki”, „Książka uczy, bawi, wychowuje” oraz projekty napisane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – „Dziecięca Akademia Dziedzictwa Kulturowego”, „Polski złoty ma 100 lat”. Dzięki  nim udało się pozyskać dla szkoły ok. 15 tys. złotych na wyjazdy, zajęcia, stroje, konkursy oraz pomoce dydaktyczne. Uczniowie klasy 6 realizowali innowację pedagogiczną „Wokół królów i bohaterów”. Kolejny rok prowadzone były zajęcia z uczniami w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa” – zajęcia przyrodnicze i TIK.  Najmłodsi uczniowie cały rok brali udział w cyklicznych audycjach muzycznych we współpracy z Filharmonią Rzeszowską. W czasie trwania epidemii koronawirusa wspólnie z wychowawcami przygotowali projekt „Dla cichych bohaterów”. Było to podziękowanie on-line w formie filmiku na którym zamieszczono  kartki z życzeniami, utwory grane na instrumentach dla  osób z terenu Błażowej, które najbardziej narażone były, podczas wykonywania swojej pracy. Klasy 4-8 przygotowały programy artystyczne i audycje online z okazji  Święta  Narodowego Trzeciego Maja oraz 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W ramach edukacji teatralnej odbyły się wyjazdy do teatru  i do kina  oraz wyjazd do jednostki wojskowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

W trakcie całego roku szkolnego uczniowie zdobyli wiele nagród i wyróżnień w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Osiągnięcia uczniów klas 1-3:

Wojewódzki Konkurs „Literatura i Dzieci” ph. „W krainie wyobraźni” – wyróżnienie na etapie wojewódzkim – kategoria plastyczna (Antonina Piotrowska  kl. II b),

– etap gminny  w kategorii  plastycznej ( nagrody dla Zuzanny Kruczek kl. IIa i Antoniny Piotrowskiej  kl. IIb) i wyróżnienie w kategorii piosenki dla Aleksandry Kustry  kl. III b),

XXI Ogólnopolski Konkurs „Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok” (wyróżnienie  Franciszek Bartyński  kl. III a), 

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej ( II nagroda dla zespołu z kl. IIc i duetu z klasy III b),

Gminny konkurs plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa ( 3 nagrody: Karolina Bartoń  II a, Rozalia Paściak II a, Emilia Kocór  I b oraz 2 wyróżnienia Zuzanna Kruczek II a i Aleksandra Sowa III a),

 • Etapie regionalnym X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci " Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" – I miejsce Karina Kotowicz  III a i wyróżnienie Katarzyna Raszowska  III a,

•  Wojewódzki Konkurs Plastyczny " Malownicza podróż dookoła świata" I    nagroda dla Aleksandry Sowy z klasy IIIa.

Osiągnięcia uczniów klas 4-8:

 • IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej” pod hasłem „Przyszłość Polski i Europy w twoich rękach – Jaką przyszłość wybierzesz? – w kategorii klas VI-VII laureatem III miejsce Mateusz Para klasa 7a, Aleksandra Gibała klasa 6b  finalistka,
 • Konkurs Biblijny „ Eucharystia daje życie”-  laureat – Mateusz Para 7a,
 • V Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – udział w I etapie eliminacji okręgowych: Gabriela Bartyńska – 8a, Michał Wysocki – 8a, Olaf Sawicki – 8b,
 • Konkurs Literatura i Dzieci kat. recytacja  – etap gminny – Julia Mrózek – I miejsce, etap rejonowy – Julia Mrózek – 8a, wyróżnienie, etap gminny Kamila Turska 4a – wyróżnienie,
 • Konkurs „Tabliczka mnożenia”- Ekspert tabliczki mnożenia: Szymon Stochmal – 4a, Zuzanna Szczygieł – 5a, Aleksandra Gibała – 6b,
 • Ogólnopolski Konkurs Internetowy „Maks Matematyczny”- Karolina Bialic 8a – dobry wynik, VI miejsce w województwie,
 • Powiatowa Liga Matematyczna – VI miejsce w rejonie: Karolina Bialic – 8a Hanna Synoś – 8a, Kornelia Karnas – 8a,
 • „Kangur Matematyczny 2020” klasy  – Aleksandra Grzesik klasa 5b – wyróżnienie,
 • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez SP w Wólce Podleśnej – II miejsce  Jan Stefanik, kl. 6c,
 • I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mediacja ma moc” – I miejsce Weronika Banat – 5a,  II miejsce – Malwina Woźniak – 5a, I miejsce – Emilia Podgórska – 7a,
 • XX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa” Nagroda przewodniczącego komisji – Justyna Kościółek – 5a,

Wyróżnienie – Alicja Wielgos – 4a,

 • XVII edycja Rejonowego Konkursu Plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa” nagrody: Bartłomiej Bednarz – 4a, Kamila Turska – 4a, Aleksandra Gibała  – 6a, Emilia Podgórska – 7a, wyróżnienie: Mateusz Czarnik – 4a,
 • „Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci” eliminacje rejonowe – inscenizacja , uczniowie klasy Vb  – II miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs „Mój Najlepszy Przyjaciel” I miejsce – klasa Vb
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moja mała ojczyzna, moje miejsce na ziemi”-      wyróżnienie  Milena Dulińska klasa 6b,
 • Igrzyska Dzieci(dziewczęta) Finał Powiatowy w koszykówce – I miejsce i awans do rozgrywek rejonowych,
 • Igrzyska Dzieci(dziewczęta)Finał Rejonu w koszykówce     – I miejsce i awans do półfinału wojewódzkiego(zawody nie odbyły się ze względu na pandemię),
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej(dziewcząt)Finał Powiatu w koszykówce – II miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej(dziewczęta)Finał Powiatu w piłce ręcznej – III miejsce
 • Igrzyska Dzieci(chłopcy)Finał Powiatu w koszykówce – II miejsce
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej(chłopcy) Finał Powiatu w koszykówce – III miejsce.

Z okazji zakończenia roku szkolnego pragnę podziękować wszystkim za ciężką pracę, zaangażowanie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za pomoc rodzicom –  szczególnie za włączanie się we wszystkie akcje mające na celu pozyskanie funduszy, promocję szkoły w środowisku, uwagi i rady służące dobremu funkcjonowaniu placówki. Nie mniej gorąco i serdecznie dziękujemy nauczycielom – za niełatwą pracę, nierzadko determinację, zrozumienie, cierpliwość  oraz otwartość na wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu. Władzom natomiast dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc przy realizacji projektów.           

Kończąc, życzę wszystkim słonecznych, zdrowych, ale przede wszystkim bezpiecznych i… zasłużonych  wakacji!

Danuta Bator