Home » Bez kategorii » „ZERO WASTE” W NASZEJ SZKOLE

„ZERO WASTE” W NASZEJ SZKOLE

Od początku nowego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w akcji „Zero Waste”. Jest to akcja mająca na celu propagowanie ekologicznego trybu życia, polegającego na nauce jak najmniej marnować i jak redukować ilości śmieci wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych. Jest to wieloetapowy proces i najpopularniejsza metoda walki z postępującą degradacją środowiska naturalnego.

Uczniowie naszej szkoły w ramach podjętych działań:
przygotowali plakaty promujące tą idee, które zostały rozpowszechnione na terenie szkoły, gminy,
wkonywali ekologiczne torby na zakupy,
brali udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez panią Jagnę Niedzielską,
przygotowali wraz z rodzicami wykład online dotyczący segregacji śmieci (https://www.youtube.com/watch?v=jBmN6lcTI1A&t=50s),
przygotowali stroje z bajek i filmów z surowców wtórnych,
przygotowali i brali udział w konkursie dotyczacym idei zero waste.