Home » Bez kategorii » SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM PANEM WOJCIECHEM WITKIEM

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM PANEM WOJCIECHEM WITKIEM

W dniu 05.10.2020 odbyło się spotkanie uczniów klas 8 z aspirantem sztabowym Wojciechem Witkiem, dowódcą sekcji jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Rzeszowie. Rozpoczęło ono cykl spotkań w ramach preorientacji zawodowej. Od 05.10.2020, co tydzień, uczniowie klas ósmych zapoznają się z różnymi zawodami. Przewodnikami w zgłębianiu tajników pracy w różnych zawodach będą osoby reprezentujące różne działy gospodarki i zawody.

Pan Wojciech Witek przedstawił pracę strażaka, podał informacje przydatne w przyszłości w wyborze tego zawodu. Zwrócił uwagę na istnienie trzech szkół pożarniczych 150w Polsce – w Poznaniu, w Krakowie i w Częstochowie. W Warszawie działa również Szkoła Główna Służby Pożarniczej, przygotowująca do tego zawodu oficerów. 

Nawiązał dobry kontakt z uczniami, udzielił im profesjonalnych odpowiedzi na stawiane pytania. Uczniowie wykazali się dojrzałością w formułowaniu pytań. Jednocześnie zwrócili uwagę Pana Wojciecha Witka dużą kulturą osobistą i zainteresowaniem omawianym tematem.