Home » Bez kategorii » KONKURS NA OPRACOWANIE LOGO NASZEJ SZKOŁY

KONKURS NA OPRACOWANIE LOGO NASZEJ SZKOŁY

Zachęcamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Błażowej do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego naszej szkoły. W związku z tym, że Szkoła Podstawowa przejmuje imię patrona (pełna nazwa będzie brzmiała Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke), a Zespół Szkół nie ma jeszcze swojego logo, chcielibyśmy móc poszczycić się własnym symbolem oddającym charakter naszej placówki. Niech Wasza twórczość stanie się rozpoznawalnym znakiem naszej szkoły.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:

 • Opracowanie logo Zespołu Szkół w Błażowej
 • Opracowanie logo Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke

Wszelkie potrzebne informacje o konkursie znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

 

Regulamin konkursu

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół w Błażowej.

 

Cel i przedmiot konkursu

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie i celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla:

 • Zespołu Szkół w Błażowej
 • Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke

Pośrednim celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

Loga wykorzystywane będą przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs trwa od 19.10.2020 r. do 9.11.2020 r.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

Projekty konkursowe powinny być realizowane indywidualnie przez ucznia, możliwa jest pomoc rodzica.

Każdy uczestnik może na konkurs zgłosić dwie prace: jedna z logo Zespołu Szkół, druga praca z logo Szkoły Podstawowej.

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół w Błażowej.

Osoby składając prace konkursowe tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, plakat, koszulki, ulotki, dokumenty szkolne itp.

Prace można wykonać odręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 

Miejsce i termin składania prac konkursowych

Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 9.11.2020 r. do wychowawców klasowych lub sekretariatu szkoły.

Prace powinny być narysowane lub wydrukowana na białej kartce formatu A4 (blok, kartka z drukarki).

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Organizator nie zwraca prac.

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodności projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,

 

Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.

Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy