Home » Bez kategorii » KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice!

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego zostaną przesłane do Państwa informacje dotyczące realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dotyczy klas 4-8).

Przypominam, że nauka dla uczniów klas 1-3, opieka świetlicowa oraz działalność stołówki pozostają bez zmian.

Dyrektor ZS w Błażowej  Maria Kruczek