Home » Bez kategorii » OPIEKA ŚWIETLICOWA

OPIEKA ŚWIETLICOWA

Zgodnie z informacją MEN z dnia 4.11.2020 r. od 9 listopada w naszej szkole będzie organizowana opieka świetlicowa tylko dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z Covid-19. W związku z tym uczniowie klas I-III otrzymają na świetlicy oświadczenia do wypełnienia przez rodziców. Należy je dostarczyć do szkoły najpóźniej w poniedziałek 9 listopada. Zgłosić dziecko należy do 6 listopada 2020 (piątek) za pośrednictwem dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
Z poważaniem dyrektor ZS w Błażowej Maria Kruczek