Home » Bez kategorii » PODSUMOWANIE PROJEKTU „POLSKI ZŁOTY MA STO LAT! ”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „POLSKI ZŁOTY MA STO LAT! ”

W Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej od 7 stycznia 2020 r.  realizowany był projekt pod hasłem Polski ZŁOTY ma sto lat!”. Uczestnictwem w projekcie objętych zostało 133 uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej. Celem projektu był wzrost wiedzy dzieci na temat historii polskiej waluty od jej odrodzenia do czasów współczesnych, poznanie wartości pieniądza i jego roli w działalności człowieka poprzez kształtowanie umiejętności matematycznych i praktycznych oraz odpowiedzialnej postawy dzieci w  racjonalnym gospodarowaniu pieniędzmi.

Dla uczniów zorganizowano  spotkania warsztatowe ze specjalistą w zakresie finansów pod hasłem „Pan Złoty i dzieci”.  Podczas warsztatów uczniowie poznali historię kształtowania się polskiej waluty na przestrzeni 100 lat. Mieli możliwość zapoznania się z wyglądem banknotów i monet, które funkcjonowały w ostatnim stuleciu. W trakcie ćwiczeń praktycznych porównywali pieniądze, przeliczali je i  segregowali.  Podczas spotkania dzieciom towarzyszył „Pan Złoty”.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd edukacyjny dla uczniów  klas III do Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. W czasie zajęć uczestnicy poznali rodzimą walutę, jej emitenta, czyli Narodowy Bank Polski. Dowiedzieli się jak powstają banknoty i monety oraz jaki jest obieg pieniądza na rynku finansowym. Poznali jak funkcjonuje instytucja bankowa. Natomiast uczniowie klas pierwszych i drugich wybrali się z wizytą do miejscowego Banku Spółdzielczego w Błażowej, gdzie poznali historię pieniądza i specyfikę pracy banku. Zobaczyli sposoby szybkiego liczenia pieniędzy, ich przechowywania i transportowania. Poznali urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów oraz maszynki do przeliczania monet i banknotów. Dowiedzieli się jak można oszczędzać pieniądze, korzystać z bankomatu i karty  płatniczej.

Pod koniec lutego zorganizowano konkurs plastyczny na projekt „Dziecięcego złotego”. Celem konkursu było pobudzanie inwencji twórczej i kreatywności poprzez zaprojektowanie przez uczniów nominału 1 złotego, mogącego funkcjonować jako dziecięca moneta. Pomysły uczniów były bardzo różnorodne, twórcze i zaskakujące. Praca Pauliny Ziobro, uczennicy klasy trzeciej a, została np. wykonana w drewnie i przedstawiała awers i rewers ogromnej monety z patriotycznymi akcentami. Uczennica zdobyła za swoją pracę nagrodę specjalną. Ponadto Komisja konkursowa przyznała uczestnikom jeszcze 30 nagród. Na zakończenie projektu przygotowano wystawę prac plastycznych, a wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas imprezy podsumowującej realizację projektu.

Nauczycielki klas młodszych przygotowały scenariusze cyklu zajęć dla uczniów z gier i zabaw „Coś za coś”. Celem zajęć było wykorzystanie umiejętności praktycznych w zakresie liczenia pieniędzy w zabawowej formie dla dzieci, jaką są gry i zabawy. W tym celu zakupiono ciekawe zestawy gier i pomocy edukacyjnych.

Kolejnym zrealizowanym zadaniem, przeprowadzonym w ostatnim momencie przed przerwą, spowodowaną zawieszeniem zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, był interaktywny konkurs „Mały Ekonomiusz”. Zgłoszone do współzawodniczenia zespoły rozwiązywały zadania  związanych z historią pieniądza, przeliczaniem pieniędzy, robieniem zakupów, planowaniem wydatków oraz oszczędzaniem. Do rozwiązywania zadań wykorzystano nowoczesne technologie np. aplikację „Kahoot!”. Drużyny rywalizowały ze sobą na poziomie równoległych klas. Najlepszą drużyną okazała się klasa I b, która zdobyła tytuł „Małego Ekonomiusza”.

Podsumowanie projektu zaplanowane na marzec, zrealizowano dopiero w bieżącym roku szkolnym w dniu 1 października 2020 r.  Na uroczystość zaproszono rzecznik Oddziału Okręgowego NBP w Rzeszowie Monikę Mularz-Dobrowolską, burmistrza Gminy Błażowa Jerzego Kocoja, przedstawicieli Rady Rodziców Sabinę Szeligę i Sebastiana Głodowskiego  oraz dyrektora Zespołu Szkół w Błażowej Marię Kruczek. Koordynator projektu Danuta Bator przedstawiła zebranym prezentację podsumowującą realizację projektu. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny o oszczędzaniu pieniędzy i racjonalnym ich gospodarowaniu. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów i wystawa fotograficzna, dzięki której zaprezentowano wszystkie wydarzenia zrealizowanego projektu. Dodatkowo została udostępniona wystawa okolicznościowa pod hasłem „Banknoty Polskie. Niezwykła historia kraju i pieniądza 1919 – 2019”. Przygotowane wystawy zostały udostępnione całej społeczności szkolnej.  Podczas uroczystości wręczono dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym „ Dziecięcy złoty” i matematycznym „Mały Ekonomiusz”. Każdy uczestnik projektu otrzymał upominek w formie skarbonki.

Realizatorkami projektu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Danuta Bator, Marta Pięta, Grażyna Kalita, Maria Sroka, Marta Sieńko, Monika Kotowicz oraz Alicja Kurasz.

Koordynator projektu Danuta Bator