Home » Plan dnia

Plan dnia

PLAN DNIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM BAJKOWA KRAINA W BŁAŻOWEJ

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci.

Czynności higieniczno-sanitarne.

Zajęcia stolikowe.

8:00-9:00

Poranna gimnastyka.

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie (godziny różne w zależności od grup).

9:00-11:00

Gimnastyka buzi i języka.

Zajęcia dydaktyczne.

Zajęcia plastyczne.

Zabawy z Panią (zabawy ruchowe, z chustą animacyjną, zabawy ze śpiewem).

Wyjścia na spacer i plac zabaw.

11:00-12:00

Przygotowanie do obiadu.
Obiad (godziny różne w zależności od grup).

12:00-13:00

Leżakowanie (grupa „Kangurki” i „Puchatki”).

Relaksacja.

Zabawy swobodne.

Wyjścia na spacer i plac zabaw.

13:00-14:00

Zabawy wspólne.
Przygotowanie podwieczorku.
Podwieczorek (godziny różne w zależności od grup).

Zabawy swobodne.

14:00-17:00

Zajęcia popołudniowe.

Zabawy z chustą.

Zabawy ruchowe.

Zabawy z tańcem i śpiewem.

Gry i zabawy stolikowe.

Zajęcia plastyczne.