Home » Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne

2,3 listopada 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

W tych dniach szkoła organizuje opiekę na świetlicy szkolnej w godz. od 8:00 do 16:00.
Rodzic zgłasza potrzebę opieki w wymienionych godzinach poprzez wypełnienie oświadczenia.