Home » Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne

14 października 2020 r.

2 listopada 2020 r.

Dni egzaminów w SP: 25 maja – 27 maja 2021 r.

Dzień patrona – maj

3 kwietnia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

W tych dniach szkoła organizuje opiekę na świetlicy szkolnej w godz. od 8:00 do 16:00.
Rodzic zgłasza potrzebę opieki w wymienionych godzinach poprzez wypełnienie oświadczenia.