Home » Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne

2 listopada 2017 r.

3 listopada 2017r.

4 maja 2018 r.

 

W tych dniach szkoła organizuje opiekę na świetlicy szkolnej w godz. od 8:00 do 16:00.
Rodzic zgłasza potrzebę opieki w wymienionych godzinach poprzez wypełnienie oświadczenia.