Home » Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne

2,3 stycznia  2020 r.

Dni egzaminów w SP

Dzień patrona – maj

3 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

W tych dniach szkoła organizuje opiekę na świetlicy szkolnej w godz. od 8:00 do 16:00.
Rodzic zgłasza potrzebę opieki w wymienionych godzinach poprzez wypełnienie oświadczenia.