Home » Bez kategorii » PROJEKT „ROSNĘ Z MATEMATYKĄ” W BAJKOWEJ KRAINIE

PROJEKT „ROSNĘ Z MATEMATYKĄ” W BAJKOWEJ KRAINIE

Nasz oddział przedszkolny „Bajkowa Kraina” uzyskał grant w programie „Rosnę z matematyką”. Jest to pilotażowa edycja dofinansowań Fundacji mBank kierowanych do przedszkoli. W programie należało złożyć plan działania edukacyjnego, którego celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci. Nauczyciele z naszego oddziału wysłali zgłoszenie z przygotowanym programem edukacyjnym o nazwie „Od smyka do aktywnego matematyka”. Spośród 518 złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało 209 placówek, w tym nasza.

Głównym założeniem projektu „Od smyka do aktywnego matematyka” było zdobywanie przez dzieci zdolności, sprawności mistrzowskich w obrębie czterech kluczowych umiejętności matematycznych. Każda z grup w danym miesiącu realizacji projektu podejmowała działania z zakresu matematyki dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Nasz oddział przedszkolny na realizację tego projektu otrzymał 5 tys. zł. Projekt trwał od lutego do końca maja i obejmował wszystkie grupy przedszkolne. Każda z grup w danym miesiącu podjęła działania w następujących obszarach kompetencji/umiejętności matematycznych pod hasłami:

  • „Klasyfikuj smyku” – poprzez udział w tych zajęciach dzieci ćwiczyły jak poprawnie: porządkować, grupować, selekcjonować i segregować według ustalonych kryteriów. Dzieci podczas proponowanych aktywności korzystały m.in. z instrumentów, liczmanów, kolorowych miseczek do sortowania oraz przedmiotów w różnym kształcie i kolorze.
  • „Myśl smyku mały logiku” – poprzez proponowane aktywności dzieci z większą swobodą i precyzją układały historyjki obrazkowe i je opowiadały, konstruowały, majsterkowały oraz odwzorowywały budowle zgodnie z instrukcją. Zdobyte umiejętności są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka w otaczającej ich rzeczywistości jak również ułatwiają dzieciom samodzielne i swobodne działanie oraz podejmowanie decyzji.
  • „Geometryczny smyk” – szereg różnorodnych aktywności pozwolił dzieciom rozwinąć myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Dzięki układaniu figur geometrycznych, puzzli, mozaik i tangramów dzieci z łatwością odnajdywały różne kształty w otaczającym ich świecie oraz aktywnie tworzyli pomysłowe i oryginalne budowle przestrzenne. 
  • „Orientuj się smyku” – podczas zajęć proponowane gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu skupiały się przede wszystkim na kształtowaniu poczucia świadomości schematu własnego ciała usprawniając tym motorykę dużą dzieci.

Poprzez nawiązanie współpracy z Akademią Rozwoju Społecznego udało nam się wypożyczyć zestawy instrumentów muzycznych, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły zajęcia i jednocześnie pozwoliły dzieciom rozwijać ich talenty muzyczne.

Po realizacji każdego z 4 modułów uczestnicy otrzymywali kolorowe odznaki „AKTYWNEGO SMYKA – SUPER MATEMATYKA”.

Podsumowaniem aktywności uczestników projektu był konkurs plastyczny dla dzieci oraz ich rodziców pt.: "Moje plany wakacyjne”, który miał być wykonany przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie figur geometrycznych. Wystawę  wszystkich konkursowych prac można było podziwiać w holu przedszkolnym.

Podsumowanie projektu miało miejsce podczas „Pikniku Rodzinnego – Smyka Aktywnego Matematyka”, który odbył się 28 maja br. przy obecności przedstawicieli władzy lokalnej, rodziców oraz całej społeczności przedszkolnej. Podczas podsumowania przedstawiono główne założenia, przedsięwzięcia i zadania projektu oraz przedstawiono rezultaty grup, zrealizowane cele, a także indywidualne osiągnięcia poszczególnych przedszkolaków w konkursie plastycznym pt. „Moje plany wakacyjne”. Laureatom konkursu wręczono dyplomy oraz nagrody. Uczestnicy pikniku mogli pokazać swoje zdolności poprzez aktywne zabawy w kącikach matematycznych. Największą atrakcją okazały się jednak podchody, które sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji z odnalezienia ukrytego skarbu.

Projekt ten można uznać za innowacyjny z uwagi na fakt, iż w swym zakresie zawierał działania, które wychodzą poza obszar podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podejmowane działania w głównej mierze były inicjowane przez uczestników projektu, czyli dzieci. To właśnie one były głównymi kreatorami poszczególnych aktywności. Nauczyciele pozostawali jedynie bacznymi obserwatorami i osobami wspierającymi. Ważną rolę w projekcie odgrywała praca w grupach, przez co dzieci mogły doskonalić kompetencje społeczne.

Oddział Przedszkolny „Bajkowa Kraina” przy Zespole Szkół w Błażowej planuje kontynuację zajęć matematycznych wykorzystując pozyskane pomoce i materiały dydaktyczne,

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze inicjatywy, mające na celu poszukiwanie kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci świata matematyki.

Koordynator projektu: Magdalena Wyskiel