Home » Opłaty

Opłaty

Szanowni rodzice !!!

Odpłatności za przedszkole prosimy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe

88 9158 0001 2001 0009 7358 0001.

W tytule przelewu należy napisać: Nazwisko i imię dziecka, wyżywienie – kwota, opieka – kwota

W wyjątkowych przypadkach wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły w godz. 730 – 930.