Home » Opłaty

Opłaty

Szanowni rodzice !!!

Odpłatności za przedszkole prosimy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004.

W tytule przelewu należy napisać: Nazwisko i imię dziecka, wyżywienie – kwota, opieka – kwota