Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

Lp. Zadania – czynności Terminy Forma realizacji
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 4 września 2017 r.  Msza św.
Spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Zimowa przerwa świąteczna. 23 grudnia 2017r. – 1 stycznia 2018 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
3. Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2017/2018. 15 stycznia 2018 r.  
4. Ferie zimowe. 29 stycznia – 11 lutego 2018 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Szkoła organizuje zajęcia rekreacyjno-kulturalne. 
5. Wiosenna przerwa świąteczna. 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.  
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  22 czerwca 2018 r. Spotkanie z uczniami. Rozdanie nagród 
i świadectw. 
8. Ferie letnie. 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.