Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Lp.

Zadania-czynności

Terminy

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

Forma realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2022 r.

dyrekcja szkoły

Msza św. Spotkanie uczniów, nauczycieli   i rodziców.

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2022 r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

3.

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2022/2023.

13 stycznia 2023 r.

dyrekcja szkoły

 

4.

Ferie zimowe

16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

6 -11 kwietnia 2023 r.

dyrekcja szkoły

 

6.

Egzamin klas VIII

23 maja 2023 r. -j. polski

24 maja 2023 r. – matematyka

25 maja 2023 r.-j.angielski

dyrekcja szkoły

 nauczyciele

 

7.

Termin dodatkowy egzaminu ośmioklasisty i gimnazjalnego

12-14 czerwca 2023 r.

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

Dni egzaminów w klasie VIII

dyrekcja szkoły

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 czerwca 2023 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas VIII

Spotkanie z uczniami.

Rozdanie nagród i świadectw.

10.

Ferie letnie.

24 czerwca- 31 sierpnia 2023 r.

dyrekcja szkoły