Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

Plan Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Lp.

Zadania-czynności

Terminy

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

Forma realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r.

dyrekcja szkoły

Msza św. Spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

3.

Zakończenie            I półrocza roku szkolnego 2023/2024

26  stycznia 2024 r.

dyrekcja szkoły

 

4.

Ferie zimowe

29 stycznia  –  11 luty 2024 r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 2 kwietnia 2024 r.

dyrekcja szkoły

 

 

6.

Egzamin   klas VIII

14 maja 2024 r.- j. polski

15 maja 2024 r. – matematyka

16 maja 2024 r.- j. angielski

dyrekcja szkoły

 nauczyciele

 

7.

Termin dodatkowy egzaminu ośmioklasisty i gimnazjalnego

10 -12 czerwca 2024 r.

 

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

30 – 31 października 2023 r.

30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

Dni egzaminów w klasie VIII

dyrekcja szkoły

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21 czerwca 2024 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas VIII

Spotkanie z uczniami.

Rozdanie nagród i świadectw.

10.

Ferie letnie.

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

dyrekcja szkoły