Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp.

Zadania-czynności

Terminy

Osoby odpowiedzialne   i współpracujące

Forma realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 września 2019 r.

dyrekcja szkoły

Msza św. Spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2019r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

3.

Zakończenie            I półrocza roku szkolnego 2019/2020.

 

 31 stycznia 2020 r.

dyrekcja szkoły

 

4.

Ferie zimowe.

13 stycznia-26 stycznia 2020 r.

 

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

09 -14  kwietnia 2020 r.

dyrekcja szkoły

 

 

 

6.

Egzamin klas VIII

21 kwietnia -j. polski

22 kwietnia – matematyka

23 kwietnia-j.angielski 2020 r.

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy.

7.

Termin dodatkowy egzaminu ośmioklasisty i gimnazjalnego

1-3 czerwca 2020 r.

 

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.-wych.

2,3 stycznia  2020 r.

Dni egzaminów w SP

Dzień patrona – maj

3 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r.

dyrekcja szkoły

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26 czerwca 2020r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas VII, VIII

Spotkanie z uczniami. Rozdanie nagród i świadectw.

10.

Ferie letnie.

27 czerwca- 31 sierpnia 2020 r.

dyrekcja szkoły