Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

Zadania-czynności

Terminy

                           

Osoby odpowiedzialne              i współpracujące

Forma realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2013 r.

dyrekcja szkoły

Msza św.              Spotkanie uczniów, nauczycieli        i rodziców.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2013r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

3.

Zakończenie            I półrocza roku szkolnego 2018/2019.

 25 stycznia 2019 r.

dyrekcja szkoły

 

4.

Ferie zimowe

11 lutego-24 lutego 2019 r.

 

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Szkoła organizuje zajęcia rekreacyjno-kulturalne.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23  kwietnia 2019 r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

6.

Egzamin klas VIII

15 kwietnia – j. polski

16 kwietnia – matematyka

17 kwietnia – j. angielski 2019 r.

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy.

7.

Termin dodatkowy egzaminu klas VIII

3-5 czerwca 2019 r.

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy.

8.

Egzamin gimnazjalny

 

10-12 kwietnia 2019 r.

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy.

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2019 r.

2 listopada 2018 r.

dyrekcja szkoły

 

10.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy       klas V, VI

Spotkanie z uczniami.

Rozdanie nagród              i świadectw.

11.

Ferie letnie

22 czerwca- 31 sierpnia 2019 r.

dyrekcja szkoły