Home » Kalendarz roku szk.

Kalendarz roku szk.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp.

Zadania-czynności

Terminy

Osoby odpowiedzialne              i współpracujące

Forma realizacji

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 września 2021 r.

dyrekcja szkoły

Msza św. Spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2019r.

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

3.

Zakończenie            I półrocza roku szkolnego 2021/2022.

 

 28 stycznia 2022 r.

dyrekcja szkoły

 

4.

Ferie zimowe

14 lutego – 27 lutego 2022 r.

 

dyrekcja szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

14 – 19  kwietnia 2022 r.

dyrekcja szkoły

 

 

 

6.

Egzamin        klas VIII

24 maja 2022 r. – j. polski

25 maja 2022 r. – matematyka

26 maja 2022 r. – j. obcy

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy

7.

Termin dodatkowy egzaminu ośmioklasisty i gimnazjalnego

13 czerwca 2022 r. – język polski

14 czerwca 2022 r. –  matematyka

15 czerwca 2022 r. język obcy

dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów

 

Testy

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.-wych.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.                        3 dni egzaminu klas VIII

17 czerwca 2022 r.

dyrekcja szkoły

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 czerwca 2022 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy      

Spotkanie z uczniami. Rozdanie nagród  i świadectw.

10.

Ferie letnie.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

dyrekcja szkoły

 

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1.

Spotkanie ogólne

2 września 2021r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami. Informacja o wymaganiach edukacyjnych  oraz o WSO  i PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców Szkoły.

2.

Spotkania z rodzicami

ostatni poniedziałek miesiąca: 25 października 2021 r.

 

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

– bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

– informacje dotyczące sprawdzianu uczniów klas VIII

3.

Spotkanie międzysemestralne

24  listopada 2021 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

4.

Spotkanie na koniec I półrocza

26 stycznia 2022 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Podsumowanie wyników nauczania i informacja o pracy szkoły.

5.

Spotkanie międzysemestralne

28  kwietnia 2022 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami.