Home » Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1.

Spotkanie ogólne

19 września 2023 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami. Informacja o wymaganiach edukacyjnych,  zaopiniowanie planów profilaktyczno-wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców .

2.

Spotkanie międzysemestralne

15  listopada

2023 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie  z dyrekcją i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

– bieżące sprawy dydaktyczne i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

– informacje dotyczące egzaminu w klas VIII.

3.

Spotkanie na koniec 
I półrocza

24 stycznia 2024 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie z dyrekcją i nauczycielami. Podsumowanie wyników nauczania i informacja o pracy szkoły.

4.

Spotkanie międzysemestralne

17 kwietnia

2024 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami.