Home » Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

Tematyka Termin Uwagi
Spotkanie ogólne. 28 września 2016r.  Spotkanie rodzicówz dyrekcją, wychowawcami.
Informacja o wymaganiach edukacyjnych i sprawach dotyczących
sprawdzianu 2016 oraz WSO i PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych.
Wybory rodziców do Rady Rodziców Szkoły. 
Spotkania z rodzicami
w ramach otwartych dni szkoły.
ostatnia środa miesiąca:
marca – kl. VI
maja – kl. I – VI 
– Bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze;
– Organizacja imprez klasowych;
– Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
– Informacje dotyczące spraw uczniów klas VI.
Spotkanie międzysemestralne. 23 listopada 2016 r. Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami. Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.
Spotkanie na koniec
I półrocza. 
31 stycznia 2017 r. Podsumowanie wyników nauczania i informacja o pracy szkoły.
Spotkanie międzysemestralne. 27 kwietnia 2017 r. Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami.