Home » Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1.

Spotkanie ogólne

27 września 2017r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami. Informacja o wymaganiach edukacyjnych i sprawach dotyczących sprawdzianów oraz o WSO i PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców Szkoły.

2.

Spotkania z rodzicami w ramach „otwartych dni szkoły”

ostatnia środa miesiąca:

 marca – kl.I-VII

maja – kl.I-VII

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

– bieżące problemy dydaktyczne                      i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

3.

Spotkanie międzysemestralne

15 listopada 2017 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

4.

Spotkanie na koniec       I półrocza

24 stycznia 2018r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Podsumowanie wyników nauczania i informacja o pracy szkoły.

5.

Spotkanie międzysemestralne

18 kwietnia 2018 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami.