Home » Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

1.

Spotkanie ogólne

2 września 2021r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami. Informacja o wymaganiach edukacyjnych  oraz o WSO  i PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców Szkoły.

 

2.

Spotkania z rodzicami

ostatni poniedziałek miesiąca: 25 października 2021 r.

 

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

– bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

– informacje dotyczące sprawdzianu uczniów klas VIII

 

3.

Spotkanie międzysemestralne

24  listopada 2021 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

 

4.

Spotkanie na koniec I półrocza

26 stycznia 2022 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Podsumowanie wyników nauczania i informacja o pracy szkoły.

 

5.

Spotkanie międzysemestralne

28  kwietnia 2022 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami.