Home » Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.

Spotkanie ogólne

19 września 2019r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców z dyrekcją, wychowawcami. Informacja o wymaganiach edukacyjnych  i sprawach dotyczących sprawdzianu 2020 oraz o WSO  i PSO, zaopiniowanie planów wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców.

 

2.

Spotkania z rodzicami

11  marca – kl.VIII

27 maja – kl .I-VIII

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

– bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

– informacje dotyczące sprawdzianu uczniów klas VIII

 

3.

Spotkanie międzysemestralne

 13 listopada 2019 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

 

4.

Spotkanie na koniec I półrocza

 29 stycznia 2020r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Podsumowanie wyników nauczania  i informacja o pracy szkoły.

 

5.

Spotkanie międzysemestralne

  29 kwietnia 2020 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie z dyrekcją i wychowawcami.