Home » Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.

Spotkanie ogólne

25 września 2018r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Spotkanie rodziców           z dyrekcją, wychowawcami. Informacja                         o wymaganiach edukacyjnych  i sprawach dotyczących sprawdzianu 2019 oraz o WSO  i PSO, zaopiniowanie planów profilaktyczno-wychowawczych. Wybory rodziców do Rady Rodziców.

2.

Spotkania z rodzicami

12  marca – kl.VIII i III gimnazjum

28 maja – kl .I-VII i gimnazjum

wychowawcy klas,

dyrekcja szkoły

– informacje dotyczące egzaminu uczniów klas VIII

– bieżące problemy dydaktyczne                      i wychowawcze,

– organizacja imprez klasowych,

– współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

3.

Spotkanie międzysemestralne

20 listopada 2018r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie          z dyrekcją                          i nauczycielami.

Informacja o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.

 

4.

Spotkanie na koniec I półrocza

 29 stycznia 2019r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Podsumowanie wyników nauczania           i informacja o pracy szkoły.

 

5.

Spotkanie międzysemestralne

25 kwietnia 2019 r.

dyrekcja szkoły, wychowawcy

Prelekcja, spotkanie          z dyrekcją                          i wychowawcami.