Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Wykaz dokumentów związanych z rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego:

Zarządzenie Burmistrza Błażowej

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wersja docx)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wersja pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 16.02.2022 (wersja docx)

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego (wersja pdf)