Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Wykaz dokumentów związanych z rekrutacją dzieci do oddziału przedszkolnego:

Zarządzenie Burmistrza Błażowej

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego (wersja docx)

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego (wersja pdf)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wersja docx)

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wersja pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wersja docx)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wersja pdf)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola (wersja docx)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola (wersja pdf)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wersja docx)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wersja pdf)

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim (wersja docx)

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim (wersja pdf)

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy ośrodka pomocy społecznej (wersja docx)

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy ośrodka pomocy społecznej (wersja pdf)