Home » Patronka Anna Jenke

Patronka Anna Jenke

Anna Paulina Maria Jenke (ur. 3 kwietnia 1921 w Błażowej, zm. 15 lutego 1976 w Jarosławiu) – Służebnica Boża, polska harcerka, pedagog, pisarka, magister filologii, działaczka społeczna.

Życiorys

Młodość i lata wojny

Chrzest przyjęła 15 maja 1921 w kościele parafialnym w Błażowej. Tam w 1927 rozpoczynała edukację w szkole powszechnej. W wieku 7 lat zamieszkała z rodzicami w Jarosławiu. Tamże 7 czerwca 1930 przyjęła I komunię świętą, a 24 kwietnia 1934 sakrament bierzmowania. W tym mieście uczęszczała do czteroletniej szkoły im. Bł. Kingi, od 1932 do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Juliusza Słowackiego, następnie od 1933 do Gimnazjum i od 1937 do dwuletniego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek, które ukończyła w 1939. W międzyczasie rozpoczęła działalność harcerską. Od 1 września 1939, czyli pierwszych dni II wojny światowej, Anna angażowała się w akcje: przygotowując z harcerkami zapasy żywnościowe, kompletując apteczki, pracując w Pogotowiu Ratunkowym, w szpitalu, wysyłając paczki jeńcom, organizując dla biednych i opuszczonych dzieci "kromkę chleba", działając w RGO (Rada Główna Opiekuńcza) na rzecz ludzi poszkodowanych i biednych. Urządzała zbiórki dla powstańców Warszawy, odwiedzała chorych i biednych w domach prywatnych. 15 listopada 1940 zatrudniona została w drukarni w charakterze praktykantki biurowej i zaangażowała się w działalność konspiracyjną – "trzymała rękę na pulsie życia miasta Jarosławia". Od stycznia 1942 do lipca 1944 brała udział w tajnym nauczaniu, w charakterze nauczycielki Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, wraz z ks. Stanisławem Szpetnarem, który był jej spowiednikiem.

Działalność po wojnie

Po wojnie, nadal była w konspiracji i pomagała rannym. Przywożono ich do Jarosławia, np. po bitwie w Kuryłówce. W tych dniach działań partyzantów AK, (np. 20 maja 1945), porównuje w Dzienniczku, siebie do pracujących w szpitalu, w czasie Powstania Warszawskiego, którzy też dokonywali cudów. Potem dodaje: Jakże jestem mała. I dziękuję Bogu za spowiednika (ks. Stanisława Szpetnara).

W latach 1945-1950 studiowała na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra z filologii polskiej (temat jej pracy: Dziecko ulicy w polskiej literaturze 20-lecia międzywojennego). Po studiach pracowała jako polonistka i wychowawczyni w szkołach średnich w Jarosławiu. 31 sierpnia 1956 została zwolniona z pracy w Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jarosławiu i została przyjęta na stanowisko kierownika w Bibliotece Miejskiej w Jarosławiu. W okresie od 11 października 1956 do 31 sierpnia 1958 zatrudniona była w Bibliotece Miejskiej. 16 kwietnia 1957 Komisja Rehabilitacyjna w Rzeszowie dała pozytywną odpowiedź na jej prośby, by mogła powrócić do pracy w szkolnictwie. 1 września 1958 zatrudniona została w charakterze nauczycielki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W 1959 powierzono jej obowiązki dyrektora szkoły Liceum Sztuk Plastycznych i to początkowo z czasowym ograniczeniem. Złożyła rezygnację z tej funkcji w 1962 z powodu choroby.

6 października 1972 uchwałą Rady Państwa została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 14 października 1972 decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie otrzymała tytuł profesora szkoły średniej.

Anna Jenke zmarła w Jarosławiu 15 lutego 1976 na chorobę nowotworową (czerniak skóry). Jej pogrzeb 18 lutego 1976 stał się wielką manifestacją. Została pochowana w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. Miała brata.

Osiągnięcia

Dziś, jak głoszą biskupi: Anna Jenke za swoje osiągnięcia, jako obrończyni wiary i ojczyzny, a zwłaszcza najbiedniejszych, nie może być wykreślana z ludzkiej pamięci.

Anna Jenke jest autorką "Dzienniczków i rozważań", które ukazały się drukiem. O niej ukazało się wiele książek, m.in. s. dr. Bernadety Lipian.

Do osiągnięć Anny Jenke należy: bohaterskie niesienie pomocy jeńcom i więźniom z narażeniem życia i to w czasach okupacji. Po wojnie, mimo trudnych czasów dla Kościoła, miała w czasie swojej pracy wychowawczej wśród uczniów 25 powołań kapłańskich. Jej program wychowawczy "Słoneczna skała" stał się podstawą do nazwania kursów i warsztatów dla nauczycieli organizowanych przez Kuratoria Oświaty.

Inne informacje

26 marca 1993 Kuria Metropolitarna w Przemyślu, staraniem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, rozpoczęła proces beatyfikacyjny Anny Jenke na szczeblu diecezjalnym. Proces trwa.

W dniach 10-11 kwietnia 1997 dokonano ekshumacji doczesnych szczątków Anny Jenke, które z cmentarza przeniesiono do krypty, znajdującej się w kościele św. Mikołaja w Jarosławiu – w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke.

Upamiętnienie

Tablica pamiątkowa na gmachu Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku

W Jarosławiu w Opactwie Sióstr Benedyktynek znajduje się pomnik Anny Jenke. Inskrypcja na postumencie głosi: Anna Jenke (1921-1976) Wspaniała nauczycielka i wychowawczyni młodzieży. Miłująca Boga, ludzi i ojczyznę. Na terenie klasztoru funkcjonuje Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke.

3 czerwca 2002 w 40-lecie szkoły medycznej przy ulicy Stanisława Konarskiego 3 w Sanoku (przy sanockim szpitalu) przemianowano nazwę na Medyczną Szkoły Policealnej im. Anny Jenke. Na budynku znajduje się tablica pamiątkowa ustanowiona w 2002 z okazji jubileuszu i nadania szkole imienia patronki. Inskrypcja brzmi: „Do ludzi trzeba iść z duszą bogatą w miłość” Anna Jenke. Upamiętniono 40-lecie szkoły i nadanie imienia. Sanok 6 czerwiec 2002 r.

Imię patronki przyjęły szkoły: Gimnazjum w Adamówce, Gimnazjum w Błażowej, Szkoła Podstawowa w Przysiekach, Szkoła Podstawowa w Mrowinach oraz w 1999 Szkoła Podstawowa w Rogóżnie, przy której w 2005 odsłonięto Pomnik Patronki Szkoły Służebnicy Bożej Anny Jenke.

Zródło: Wikipedia

Prezentacja o Annie Jenke (Power Point)

Zestawienie bibliograficzne (Materiały dostępne w bibliotece Szkoły Podstawowej w Błażowej)

Jenke A., Dzienniczki i rozważania, Rzeszów – Jarosław 1997

Lipian B., Anna Jenke wzór harcerzy, Rzeszów – Jarosław 2001

Lipian B., Anna Jenke. Życie, działalność, przesłanie, Rzeszów – Jarosław 2006

Lipian B., Bliska przesłaniu Pani Fatimskiej.  W 100-letnią rocznicę  Objawień Fatimskich,   Rzeszów 2017

Lipian B., Błogosławione przesłanie. Teksty poetyckie Anny Jenke i  o Annie, Jarosław 2003

Lipian B., „…być kiedyś świętą…”. Anna Jenke (1921 – 1976), Jarosław 2012

Lipian B., Całe życie w pięknym stylu, Jarosław 2014

Lipian B., Cisza głębi… i Bóg to tajemnica ich życia, Rzeszów – Jarosław 2016

Lipian B., Codzienność w blasku słońca, Jarosław 2002

Lipian B., Kryształ w blasku Słońca. O Annie Jenke pedagogu i wychowawcy (1921 – 1976)

Lipian B., Kwiaty w cierpieniu, Rzeszów 2000

Lipian B., Mądrość i Autorytet, Jarosław 2003

Lipian B., Miłość ukrzyżowania. Rozważania Drogi Krzyżowej, inspirowane Osobą i dziełem Sługi Bożej Anny Jenke, Jarosław 2015

Lipian B., O Annie Jenke i jej programie wychowawczym. Wychowywać z miłości i poczucia odpowiedzialności, Rzeszów 2006

Lipian B., Pedagog z charakterem. Rzecz o Annie Jenke. Dokument  historyczno-wychowawczy, Rzeszów – Jarosław 2006

Lipian B., Pragnąc tylko gwiazd, Jarosław 1998

Lipian B., Próba miłości. Refleksje i rozważania modlitewne, Jarosław 2004

Lipian B., Wierność dobru i prawdzie w sprawach wychowania, Rzeszów 2002

Lipian B., Wybrał go Jezus… Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918 – 2012), Jarosław 2013

Lipian B., Wzór życia i miłości, Rzeszów 2007

Lipian B., Z Bogiem i tylko dla Boga. 25-lecie działalności  Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, Rzeszów – Jarosław 20014

Lipian B., Z Bogiem i tylko dla Boga.  Życie Ewangelią. Sylwetka duchowa Anny Jenke (1921 – 1976), Jarosław 1998

Lipian B., Żeby zrozumieć człowieka… o dzieciach ulicy, Jarosław 2005

Lipian B., Życie Eucharystią. Sakrament Miłości w życiu Anny Jenke, Rzeszów 2004

Lipian B., Żyli w blasku prawdy i miłości. W 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożej Anny Jenke, Jarosław 2020

Lipian B., Żyła w cieniu Anny Jenke. O Lidii Tomkiewicz (1929 – 2014), Jarosław 2015

Lipian B., Życie zbudowane na skale… O Annie Jenke (1921 – 1976), Przemyśl 2006

Lipian B., Żyję na chwałę Boga po nic więcej. Z Anną Jernke rozmowy niedokończone…, Rzeszów 2013

Lipian B., Tomkiewicz L., Słów kilka o miłości Ojczyzny, Jarosław 2000

Lipian B., Tomkiewicz L., Piękna młodość. Budowanie na Skale. Młodość Anny Jenke na tle przesłania Jana Pawła II do młodzieży. Rzeszów 2006

Misztal H., Lipian B., Anna Jenke 1921 – 1976, Lublin 1994

Skiba A., Anna Jenke (1921 – 1976). Refleksje w oparciu o jej „Dzienniczki”, Rzeszów 2018

Szczepaniec W., Rozmowy z Anną, Szczecin 1998

Tkaczyk Z., J., Różaniec ze Służebnicą Bożą Anną Jenke, Warszawa 2012

Tomkiewicz L., Piękno w myśli i słowie. Fragmenty z korespondencji Anny Jenke harcerki – studentki – pedagoga, Jarosław 2002

Szkoła sukcesu. Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej. Pierwsza dekada, Błażowa 2010

Szkoła wykorzystanych szans. Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej. Druga dekada, Błażowa 2019

Z Anną Jenke na godzinach wychowawczych i katechezach, Jarosław 2000

Czasopisma:

Kurier Błażowski. Czasopismo Samorządu Gminy Błażowa

Słoneczna Skała. Kwartalnik o wychowaniu wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu 1996 – 2018  

Nr 36/2001: 2001 rok Jubileuszowy Anny Jenke. 80-ta rocznica urodzin Anny Jenke w Błażowej    

Nr 38/2001:Program Wychowawczy Anny Jenke

Nr 96/2016, str. 14 -37: Jubileusze Sługi Bożej Anny Jenke. 95-lecie urodzin, 40-lecie odejścia do Pana. Centralne uroczystości Jubileuszowe w Gimnazjum Publicznym im. Anny Jenke w Błażowej

Nr 100/2017, str 37 – 76: Tylko miłość zwycięża świat.. Seminarium w stuletnia rocznice Objawień Matki Bożej w Fatimie pod patronatem Anny Jenke – Apostołki Miłości  w Błażowej – 30 maja 2017 r.

Wychowawca, Nr 6/2007 str. 10 – 11: Dobroć i miłość. Anna Jenke  (1921 – 1976)