Home » Dyrektor

Dyrektor

DYREKTOR
mgr Maria Kruczek

Zespołu Szkół w Błażowej

przyjmuje codziennie w godz.: 8:00 – 8:45

e-mail: dyrektor.zsblazowa@gmail.com