Home » Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Aleksandra Osinko

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: 
Martyna Bacior

Sekcja dekoracyjna:
Julia Turczyn, Julia Mrózek, Milena Ziobro, Wiktoria Kulasa, Justyna Gudyka

Opiekunowie SU:
Anna Stanio
Monika Kotowicz
Dariusz Szmist

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Naszym głównym celem jest tworzenie życzliwej i twórczej atmosfery, aby każdy uczeń czuł się współgospodarzem naszej szkoły, każdy mógł odnaleźć tu swoje miejsce, rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim uczyć się przyjaźni i zdrowego trybu życia.

Ponadto podejmujemy szereg różnych działań, których celem jest:

  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
  • reprezentowanie ogółu uczniów, integracja środowiska szkolnego;
  • działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrony ich praw;
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
  • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych;
  • organizowanie konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu.