Home » Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Aleksandra Osinko

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego: 
Olaf Sawicki

Sekcja dekoracyjna:
Emilia Maciołek, 
Hanna Izydorek, Wiktoria Domin, Dawid Martowicz, Tomasz Kruczek

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Naszym głównym celem jest tworzenie życzliwej i twórczej atmosfery, aby każdy uczeń czuł się współgospodarzem naszej szkoły, każdy mógł odnaleźć tu swoje miejsce, rozwijać swoje pasje, a przede wszystkim uczyć się przyjaźni i zdrowego trybu życia.

Ponadto podejmujemy szereg różnych działań, których celem jest:

  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
  • reprezentowanie ogółu uczniów, integracja środowiska szkolnego;
  • działania na rzecz społeczności uczniowskiej i obrony ich praw;
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów;
  • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych;
  • organizowanie konkursów, imprez pod kierunkiem opiekunów samorządu.

 

Opiekunowie SU:

Agnieszka Bednarz
Magdalena Wyskiel
Monika Kotowicz
Gabriela Niemiec