Home » Historia szkoły

Historia szkoły

Pierwszym dokumentem obrazującym zamierzenia budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej jest akt notarialny spisany 28 lutego 1958 roku. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie w dniu 26 maja 1962 r. wydaje orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Błażowej pow. Rzeszów:

 „W mieście Błażowa pow. Rzeszów na parceli szkolnej położonej przy szosie Rzeszów – Błażowa naprzeciw obecnego budynku szkolnego organizuje sie szkołę podstawową nr 1 o siedmiu i więcej nauczycielach z najwyższą klasą VII, do której obwodu włącza się miasto Błażowa w całości.”

Do budowy budynku szkoły przystapiono w maju 1964 roku. Pierwszym przewodniczącym komitetu budowy szkoły był Wiktor Błażewski, kierownikiem budowy Antoni Bator, a księgowym Piotr Bąk. Zgodnie z zapisem widniejącym na tablicy pamiątkowej uroczystość oddania szkoły do użytku odbyła sie 29 wrzesznia 1968 roku.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Błażowej w ostatnim XXX leciu

Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji Stanowisko
1. Władysław Kozubek (1957 – 1973)
(1973 – 1976)
kierownik szkoły
z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół  i dyrektor SP w Błażowej
2. Jan Miąsik (1973 – 1978) Miejsko Gminny Dyrektor Szkół
3. Stefania Dyło (1976 – 1978) z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. wychowania
4. Anna Słupek (1976 – 1981) z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. SP Błażowa
5. Tadeusz Woźniak (1978 – 1981) z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. SP Błażowa
6. Elżbieta Kępa (1981 – 1982) z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. SP Błażowa
7. Michał Rabczak (1981 – 1984)
(1984 – 1987)
z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. wychowania
z-ca dyrektora szkoły
8. Antonina Rewer (1982 – 1984)
(1986 – 1987)
(1987 – 1998)
z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. SP Błażowa
dyrektor szkoły
v-ce dyrektor szkoły
9. Ryszard Olejnik (1987 – 1997) dyrektor szkoły
10. Stanisław Najda (1975 – 1976)
(1978 – 1979)
(1981 – 1984)
(1984 – 1986)
(1997 – 2003)
z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. SP Błażowa
z-ca Miejsko-Gminnego  Dyrektora Szkół ds. wychowania
Miejsko Gminny Dyrektor Szkół
dyrektor szkoły
dyrektor szkoły
11. Maria Kruczek (1998 – 1999) v – ce dyrektor szkoły
12. Danuta Bator (1999 – 2004) v – ce dyrektor szkoły
13. Beata Więcławska-Pękala (2003 – 2008) dyrektor szkoły
14. Marta Pięta (2003 – 2008) v – ce dyrektor szkoły
15. Ewa Kozubek (2008 – 2018) dyrektor szkoły
16. Danuta Bator od 2008 v – ce dyrektor szkoł
16 Maria Kruczek od 2018 dyrektor szkoły