Home » Odpłatność za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie

Wpłaty za wyżywienie uczniów można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto szkoły 88 9158 0001 2001 0009 7358 0001