Home » Odpłatność za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

Dzienna stawka żywieniowa – 1 posiłek dziennie – 3,00 zł;

Miesięczna stawka żywieniowa będzie podawana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń sekretariatu.

INFORMACJA

Opłaty za wyżywienie uczniów uiszczone mogą być:

– w sekretariacie szkoły (pokój nr 11) do 10-go dnia każdego miesiąca;

– na konto, numer konta: 93 9158 0001 2001 0006 4594 0004, od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc. O wpłacie na konto szkoły prosimy poinformować sekretariat szkoły (np. przez dziennik elektroniczny, telefonicznie).

Nieobecność ucznia z powodu choroby należy zgłosić telefonicznie w danym dniu najpóźniej do godziny 8:30, pod numerem telefonu 17 2301 100 lub przez dziennik elektroniczny.