Home » Odpłatność za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW

Dzienna stawka żywieniowa – 1 posiłek dziennie – 5,00 zł;

Miesięczna stawka żywieniowa będzie podawana na stronie internetowej szkoły w zakładce „Ostatnio dodane” oraz na tablicy ogłoszeń .

Opłaty za wyżywienie uczniów prosimy dokonywać na  konto:

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004

od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

Nieobecność ucznia z powodu choroby należy zgłosić telefonicznie w danym dniu w godzinach od 7:30 do 8:30, pod numerem telefonu 17 230 11 00 lub 17 229 70 15. W przeciwnym razie odpisy nie będą naliczane.