Home » plan pracy rady pedagogicznej

plan pracy rady pedagogicznej

PLAN PRACY  RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Termin

Zadania do realizacji

Uwagi

1.

30 sierpnia 2023 r.

  1. Zatwierdzenie dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego 2023/2024.
  2. Przydział nauczycielom przedmiotów nauczania, zajęć wychowawczych, opiekuńczych, dodatkowych czynności  w roku szkolnym 2023/2024.
  3. Zaopiniowanie aneksu nr 2 organizacyjnego pracy szkoły

 

2.

14 wrzesień 2023 r.

 

 

  1. Zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024 r.
  2. Zatwierdzenie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych na rok szkolny 2023/2024, harmonogramu spotkań z rodzicami i posiedzeń rady pedagogicznej.
  3. Zaopiniowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024

 

4.

10 październik 2023 r.

  1. Zaopiniowanie nagród dyrektora szkoły

 

5.

22 stycznia

 2024 r.

 1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze.

 

 

6.

 15 lutego

2024 r.

1. Przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji   o działalności szkoły w I półroczu.

 

7.

 14 czerwca 2024 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2023/2024.

2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  i promocji za rok szkolny 2023/202.

 

9.

20 czerwiec 2024 r.

1. Przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły w roku szkolnym.