Home » Język angielski

Język angielski

instaling_oInsta.Ling czyli skuteczna nauka angielskich słówek

Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki każdego języka obcego. Dla wielu uczniów jest to żmudne i trudne zadanie. Tymczasem można zmniejszyć nie tylko wysiłek związany z nauką, ale również potrzebny na nią czas, uzyskując przy tym znacznie lepsze efekty. Systematyczna praca po ok. 10 minut dziennie  przynosi rezultaty…
To wszystko jest możliwe dzięki aplikacji Insta.Ling, której podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, ale codziennej pracy.
Czym jest Insta.Ling?
Insta.Ling to aplikacja do szybkiej nauki słówek z języka obcego. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.
Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla szkół, rodziców i dzieci jest bezpłatne.

Jak działa Insta.Ling?
Nauczyciel j. obcego, po rejestracji uczniów w Programie oraz rozdaniu im loginów i haseł, przydziela klasie słownictwo związane z realizowanym w szkole materiałem, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Zadaniem ucznia jest dopasowanie słówka do zdania wyświetlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów. W przypadku błędu wyświetlana jest poprawna odpowiedź. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora.

Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia. Dzięki temu słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, pojawiają się rzadziej, a uczeń może poświęcić więcej uwagi tym problematycznym. Dostęp do raportów pozwala rodzicom włączyć się w motywowanie dzieci do systematycznej pracy.

Insta.Ling w kl. IV
W naszej szkole w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas IV przystąpili do edycji programu Insta.Ling, by w ten sposób zdobywać  nową wiedzę z j. angielskiego i ją utrwalać.
Większość uczniów systematycznie wykonuje codzienne sesje. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością. Potwierdza to fakt, iż spora grupa uczniów prosi o częste przydzielanie nowych słów i z niecierpliwością na nie oczekuje.
Dla najaktywniejszych uczniów w każdym miesiącu, pracujących ze słownictwem przydzielonym przez nauczyciela, przewidziane są bardzo dobre oceny cząstkowe. Uczniowie, których rodzice zdecydują się im przydzielić pakiet słówek dodatkowych, otrzymają na koniec miesiąca oceny celujące.
Wszystkim uczniom życzę wytrwałości w nauce nowego słownictwa!


 

W roku szkolnym 2015/2016 obie klasy V kontynuują pracę z Insta.Ling. Wielu uczniów i rodziców dostrzegło już zalety tej aplikacji.
Szczególnie zachęcam i motywuję tych uczniów, którzy z oporem podchodzą do takiej formy nauki słówek i jeszcze nie zdążyli w pełni przekonać się, jakie korzyści może przynieść codzienna praca z Insta.Ling, a wystarczy przeznaczyć na to 5-10 minut dziennie…
Przypominam, że najbardziej pracowici i systematyczni uczniowie nagradzani są co miesiąc bardzo dobrymi ocenami z j. angielskiego.
Uczniom klas V życzę wytrwałości i owocnej pracy z Insta.Ling.

Anna Stanio
nauczyciel j. angielskiego

Więcej informacji o programie na stronie www.instaling.pl.