Home » Aktualności » Cała Polska czyta dzieciom

Cała Polska czyta dzieciom

Nowy rok szkolny i nowi goście w naszej świetlicy szkolnej „Tęczową Przystań” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pierwszy miesiąc i pierwszy gość z Akademickiego Radia Centrum w Rzeszowie pan Bogdan Smola – komentator sportowy. Zaproszonego gościa tradycyjnie przywitaliśmy naszą piosenką pt.:„Witajcie w naszej bajce”, następnie gość odczytał baśń
H. Ch. Andersena pt. „Pewna wiadomość” oraz wiersze J. Brzechwy pt. „Szczebrzeszyn” i „Nie pieprz Pietrze” zwracając uwagę na trudne słownictwo, z którym zmierzyć się musi osoba pracująca w radiu. Nasz gość zachęcił niektórych uczniów do zmierzenia się         z wierszem „Nie pieprz Pietrze” i trzeba przyznać, iż naprawdę nasi uczniowie świetnie czytają. Jednak najbardziej wyczekiwanym momentem tego spotkania były wypowiedzi radiowca dotyczące jego pracy, przeżyć oraz indywidualnych doświadczeń związanych
w wykonywanym przez niego zawodem. Wszyscy uczniowie z dużym zaciekawieniem słuchali zaproszonego gościa.                           W podziękowaniu za tak ciekawe spotkanie grupa świetlicowa wręczyła laurkę, którą przygotowaliśmy specjalnie na tą okoliczność. Największą jednak niespodzianką podsumowującą całe spotkanie były drobne upominki przygotowane dla naszych podopiecznych przez pana Bogdana.