Home » Aktualności » Zakończenie roku szkolnego 2013/14

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

Szanowni Goście!
Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Mija kolejny rok szkolny. Po ciężkiej, wytężonej pracy, nadszedł czas na zasłużoną nagrodę. Drodzy uczniowie! Przez 10 miesięcy każdy z Was miał możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z wielu przedmiotów i rozwinięcie swoich zainteresowań. Zdawało się jednak, że nie wszyscy chętnie podejmowali ten trud i próbę osiągnięcia wysokich wyników w nauce. Jednak na koniec roku chęć zdobycia świadectwa z wyróżnieniem spowodowała, że w drugim półroczu zmobilizowaliście wszystkie siły i poprawiliście wasze stopnie. Wielu z was zdobyło  nagrody i wyróżnienia w konkursach matematycznych, recytatorskich, plastycznych, sportowych, przyrodniczych, czytelniczych,  historycznych na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Cieszymy się wszyscy z waszych osiągnięć. Żegnamy dzisiaj uczniów klas VI, którzy kończą szkołę podstawową i odchodzą w bardziej dorosłe życie. Wiemy, że przykro jest rozstawać się po wielu wspólnie spędzonych latach. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie mile wspominać najpiękniejsze i najprzyjemniejsze chwile spędzone w szkole podstawowej.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Was, drodzy Rodzice. Byliście i jesteście dobrymi partnerami we wspólnych poczynaniach. Wasza cierpliwość i wsparcie zasługują na podkreślenie. Jestem wdzięczna za wszelką pomoc , szczególnie za włączanie się we wszystkie akcje mające na celu pozyskanie funduszy dla szkoły, promocję szkoły w środowisku, wszystkie uwagi i rady służące dobremu funkcjonowaniu szkoły.

     Nie mniej gorąco i serdecznie dziękuję Nauczycielom. Dziękuję za odwagę, nierzadko determinację, zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie. Władzom natomiast dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, zrozumienie dla trudności, z jakimi się borykamy, za wiarę w marzenie o coraz lepszej polskiej szkole! Kończąc, życzę wszystkim wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych i… zasłużonych  wakacji!

Do szkoły uczęszczało 189 uczniów, wszyscy klasyfikowani, bez ocen nast. uczniowie klas I- III otrzymali  pozytywne oceny opisowe roczne. W klasach I- III   51 uczniów wyróżnionych. W klasach IV- VI średnią ocen 4,75 i wyżej oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre uzyskało    45  uczniów. 28 uczniów klas VI ukończyło szkołę podstawową, w tym 15 uczniów  z wyróżnieniem.

W imieniu własnym i Rady Pedagogicznej gratuluję Wam osiągniętych wyników w nauce, wzorowych zachowań oraz życzę Wam wspaniałych, bezpiecznych wakacji . Rada rodziców ufundowała wszystkim uczniom wyróżniającym się w nauce nagrody książkowe.

Danuta Bator

« 1 z 2 »