Home » Bez kategorii » WYMARZONY PLAC ZABAW

WYMARZONY PLAC ZABAW

W Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej realizowany był Projekt  Miejsce zabaw „Tęczowa przystań w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacja Generator Inspiracji i wsparciu otrzymanemu od lokalnych samorządów: Gminy Błażowa, Gminy Chmielnik,  Gminy Dubiecko, Gminy Tyczyn. Projekt skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, rodziców, dziadków, rodzeństwa, przedszkolaków oraz chętnych mieszkańców Błażowej. Głównym celem było stworzenie miejsca do gier i zabaw podwórkowych przed budynkiem szkoły i ożywienie go poprzez prowadzone na nim działań. Autorkami projektu były: Danuta Bator, Alicja Kurasz i Magdalena Wyskiel. Pisząc projekt chciałyśmy zaproponować dzieciom coś nowego i jednocześnie bliskiego. Zależało nam, aby:

 • przywrócić do życia tradycje zabawy na podwórku, ucząc najmłodsze pokolenie zapomnianych już gier  i zabaw ( popularyzacja zapomnianych zabaw wśród dzieci, przedszkolaków, rodziców, rodzeństwa, dziadków),
 • rozładować tłok na świetlicy poprzez organizację zabaw na placu,
 • włączyć dzieci niepełnosprawne do wspólnej zabawy (ośmielenie i zachęcenie, integracja z rówieśnikami),
 • pobudzić aktywności społeczną rodziców i dziadków poprzez udział w zajęciach ujętych   w projekcie ( spotkania, piknik),
 • zaangażować do nauki gier i zabaw rodziców i dziadków (czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rodzicami i dziadkami),
 • zintegrować społeczności szkolną poprzez naukę współdziałania w grupie, zdrową rywalizację, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tolerancję w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • zapewnić rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu mieszkańców Błażowej w aktywnej formie (organizacja zajęć dla przedszkolaków),
 • zaangażować rodziców i dziadków w realizację projektu, co przyczyni się do współodpowiedzialności za wspólne dobro,
 • organizować codzienne zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz zabawy podczas przerw międzylekcyjnych na placu, co wpłynie pozytywnie na rozwój fizyczny i aktywność ruchową uczniów,
 • stworzyć broszurkę "Stare i nowe gry podwórkowe" w celu ich popularyzacji,
 • uatrakcyjnić miejsce zabaw poprzez zakup elementów do gier i zabaw, które zachęcą do aktywnego wypoczynku i rekreacji.                                                 

Zajęcia prowadzone były w czerwcu, podczas wakacji oraz w nowym roku szkolnym przez nauczycieli świetlicy szkolnej: Magdalęnę Wyskiel, Alicję Kurasz, Martę Piętę, Martę Wojtas, Ewelinę Greszczuk-Sokół, Lucynę Nowak, Klaudię Salisz. W zajęcia włączyły się babcie, dziadkowie i rodzice, którzy opowiadali dzieciom w jakie zabawy bawili się będąc w ich wieku, a później bawili się wspólnie na podwórku lub w sali świetlicowej ( w zależności od pogody), a nawet w Futomskiej chacie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu obu stron udało nam się rozbudzić u dzieci ciekawość i zachęcić do zabawy w dawne gry podwórkowe. Okazało się, że dzieci zapomniały o komputerze, telewizji, komórkach, a wspólne spędzanie czasu na podwórku było dla nich wspaniałą frajdą. Taka nauka poprzez wspólną zabawę spowodowała większą integrację grupy rówieśniczej, a zaangażowanie rodziców i dziadków do wspólnych zabaw, wpłynęło na kreatywność dzieci – każda gra była wykorzystywana na wiele sposobów w zależności od pomysłowości dzieci i dorosłych. Różnorodność kształtów i form poszczególnych gier rozwija komunikację i uczy zasad społecznych. Kreatywny plac zabaw przed budynkiem szkoły stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynek dla całej rodziny bez wyjeżdżania poza miejsce zamieszkania. Szkoła zyskała nowe miejsce do zabawy dla uczniów, szczególnie dla dzieci przebywających do późnych godzin popołudniowych w świetlicy szkolnej i oddziale przedszkolnym, wzbogacone o nowe elementy: potrójne klasy, twister, labirynt z tarczą. Dzięki projektowi poszerzyliśmy również ofertę zajęć w świetlicy szkolnej. Nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z wykorzystaniem poszczególnych elementów na placu zabaw. Rezultatem naszych działań jest kolorowa  broszurka -„Stare i nowe gry podwórkowe”, stanowiąca zbiór zabaw, które poznały dzieci. Cieszę się, że zaangażowanie do wspólnej pracy dzieci, rodziców i dziadków stało się  okazją do bliższego poznania, wymiany doświadczeń i integracji społecznej w środowisku, a zarazem do  promocji szkoły.

Miejsce zabaw „Tęczowa przystań” z elementami do kreatywnych gier i zabaw jest uzupełnienie placu zabaw „Twierdza” z bezpieczną nawierzchnią, który jednocześnie rósł na naszych oczach przed szkołą. Ten plac od dawna planowali rodzice z Rady Rodziców działającej w naszej szkole, ale zawsze brakowało na niego pieniędzy. Dzięki wspólnym funduszom Rady Rodziców i sponsorów (30 tys.zł) oraz  Gminy Błażowa (47 tys.zł) udało się zbudować piękny i bezpieczny plac, który ma służyć naszym wychowankom oraz społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą czuć się za ten obiekt odpowiedzialni i będą korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem.

 W dniu 26 czerwca 2017r. odbyła się ceremonia otwarcia Miejsca zabaw „Tęczowa przystań”,  połączona z piknikiem  „Aktywni pod chmurką” podsumowującym realizowany projekt. Po poświęceniu placu przez ks. Jacka Wilkosa nastąpiła ceremonia przecięcia wstęgi, której dokonali: Jerzy Kocój Burmistrz Błażowej, Ewa Trzyna Przewodnicząca Rady Rodziców, Sebastian Głodowski zastępca przewodniczącej Rady Rodziców, Ewa Kozubek Dyrektor Zespołu Szkół, Edyta Salnikow z Fundacji Generator Inspiracji, Aleksandra Osinko przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: dyrektor GOK Andrzej Wróbel, przedstawiciel Kuriera Błażowskiego Anna Heller, dyrektor Przedszkola Publicznego w Błażowej Marta Bator z wychowawczyniami Grażyną Przybyło i Pauliną Brzęk, Robert Ślęczka z Rady Szkoły,  sponsorzy placu zabaw, nauczyciele,  rodzice, dziadkowie, wychowankowie oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-IV.  Wicedyrektor Zespołu Szkół w Błażowej Danuta Bator złożyła podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania placu zabaw i wsparli inwestycję finansowo. Szczególne słowa skierowała do sponsorów: Burmistrza Błażowej Jerzego Kocoja, przewodniczącego Rady Miejskiej Jurka Farasia, Ewy Trzyny i Sebastiana Głodowskiego z Rady Rodziców,  prezesa Banku Spółdzielczego w Błażowej Mariusza Króla, prezesa zarządu GSHP „Delikatesy PREMIUM” Wiesława Wolskiego, Anny i Krzysztofa Batorów z firmy Instal-Trans, prezes SKR Błażowa Marii Kotuli, Danuty i Andrzeja Mazurów, Anny Karnas z firmy ELMAR,  Grupy Producentów Owoców – SZELIGA z Żurawicy. Koordynator  Danuta Bator przekazała informacje dotyczące realizowanego projektu i wręczyła broszurkę „Stare i nowe gry podwórkowe” Edycie Salnikow z projektu Działaj Lokalnie. Następnie zaprosiła rodziców i dziadków do udziału w grach, zabawach i przygotowanych atrakcjach. W programie pikniku znalazły się:

 • występy grupy świetlicowej
 • pokazy taneczne
 •  gry i zabawy podwórkowe z dziadkami i rodzicami
 • warsztaty kulinarne
 • degustacja zdrowych potraw przygotowanych przez rodziców i nauczycieli
 • porady dietetyka dotyczące zdrowego żywienia
 • zabawy z animatorem, malowanie twarzy, balony
 • sprawnościowy tor przeszkód.

Gry i zabawy poprzedziła wspólna rozgrzewka przygotowana przez Jana Kustrę prezesa LKS „Błażowianka”. Zespoły klasowe pod opieką wychowawców miały możliwość skorzystania z przygotowanych przez organizatorów atrakcji w szkole i na nowym placu zabaw, bo pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu. Tancerze zachwycili wszystkich  swoimi występami, począwszy od trzecioklasistów pod opieką Marty Pięty i Danuty Urygi, po występy naszych absolwentów: Jakuba Cygana z Kingą Stolarską z Klubu  Tańca Towarzyskiego Dżet Rzeszów – Boguchwała i Jakuba Burego z Paulą Kamińską z Tanecznego Klubu Sportowego „Gasiek”. Piękny, kolorowy stół w holu szkoły, zastawiony przysmakami zachęcał do częstowania się. Myślę, że nikt nie przeszedł obok niego obojętnie.  Dzieci mogły jeszcze popróbować zdrowych koktajli wykonanych pod okiem specjalisty od zdrowego żywienia. Do tego jeszcze malowanie twarzy, na które trzeba było poczekać cierpliwie w kolejce i kolorowe balony. Najważniejsze były jednak wspólne zabawy z babciami, dziadkami i rodzicami sprawiające ogromną radość oraz tor przeszkód, który niektórzy pokonywali kilkakrotnie. Na koniec pikniku wszyscy uczniowie, którzy dotrwali do końca atrakcji otrzymali niespodzianki w postaci piłeczek w kształcie globusa, skakanek i gum do skakania. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że uczniowie będą wykorzystywać je do propagowania poznanych gier i zabaw wśród swoich rówieśników, rodzeństwa i rodziców. Zachęcamy jeszcze raz wszystkich do czerpania radości ze wspólnych gier i zabaw podwórkowych – tych starych i nowych.

W imieniu realizatorów projektu serdecznie dziękuję za prowadzenie zabaw i współpracę

 • dziadkom: Zofii Wielgos, Anieli Wielgos, Elżbiecie Długosz, Irenie Dołoszyckiej, Bogumile Kustrze, Janinie Kozdraś, Bożenie Borkowskiej, Ewie Pociask, Annie Patrońskiej, Barbarze Kolarskiej, Marii Sowie, Weronice Wyskiel, Janowi Kustrze, Marianowi Wielgosowi,
 • rodzicom: Ewie Cag, Sabinie Szelidze, Agnieszce Kozubek, Anecie Filus, Adriannie Juszczyk, Annie Wojciechowskiej, Wiesławie Stefanik, Magdalenie Bartyńskiej, Monice Kotowicz, Agacie Śliwie, Katarzynie Bednarz, Kazimierze Salik, Agacie Kuśnierz, Annie Kawie, Barbarze Geruli-Radoń.
 • rodzicom z oddziału przedszkolnego i klas I-IV za przygotowanie poczęstunku oraz pomoc podczas pikniku.

Koordynator projektu Danuta Bator