Home » Bez kategorii » POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 zobowiązani są do złożenia Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

Dokument jest do pobrania na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej w zakładce: przedszkole / rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

Termin składania oświadczenia: 21.03.2024 r. – 28.03.2024 r.