Home » Bez kategorii » SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

Kolejny miesiąc i kolejny gość Pan Mirosław Czapla, Ratownik Medyczny Wojewódzkiej Sekcji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Tradycyjnie gość został przywitany naszą piosenką pt.: „Witajcie w naszej bajce”, następnie zaprezentował z własnego księgozbioru baśń pt. "Krzesiwo" H. Ch. Andersena. Sposób odczytania baśni okazał się bardzo interesujący, ponieważ wszyscy z wielkim zaciekawieniem i w skupieniu wsłuchali się w słowo czytane. W kolejnej części spotkania przeszliśmy do odpowiedzi na pytania przygotowane przez uczniów grupy świetlicowej, których celem było poznanie specyfiki wykonywania zawodu Ratownika Medycznego. Spotkanie było tak ciekawe, że koledzy z czwartej klasy dołączyli do pozostałych słuchaczy. Tradycyjnie na zakończenie wizyty uczniowie w podziękowaniu wręczyli laurkę.