Home » Bez kategorii » PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Drodzy Państwo!

Serdecznie dziękujemy Rodzicom uczniów, Darczyńcom i Pracownikom Zespołu Szkół w Błażowej, którzy przekazali 1% podatku za rok 2019 na rzecz Zespołu Szkół w Błażowej – Numer KRS 0000145905.  Dzięki przynależności do Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości” w Rzeszowie, które posiada status organizacji „Pożytku publicznego” na nasze konto została przekazana kwota 7708 zł, która została wykorzystana na zakup szafek na podręczniki, rolet i ekranów do projektorów dla uczniów Zespołu Szkół w Błażowej.

Pozwoli nam to stworzyć lepsze warunki do właściwego rozwoju intelektualnego powierzonych naszej opiece uczniów, poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt i niezbędne pomoce dydaktyczne, dostosowane do poziomu rozwoju wychowanków.

W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół w Błażowej składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności  za wsparcie naszej działalności i okazaną nam życzliwość. Dzięki Państwa wpłatom mogliśmy zrealizować nasze cele i zamierzenia. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej

Maria Kruczek