Home » Bez kategorii » ŚLUBUJEMY! – UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ

ŚLUBUJEMY! – UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁAŻOWEJ

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych uczniów. Pierwsze tygodnie to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do ważnego wydarzenia – pasowania na ucznia.  Ten szcze­gólny dzień odbył się 12 paździer­nika 2021 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej. Klasy pierwsze pod czujnym okiem swoich wychowawczyń Grażyny Kality i Marty Pięty, przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Spotkanie odbyło się w ładnie udekorowanej sali. Uczniowie w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach i w obecności zaproszonych gości, zostali powitani przez wicedyrektor szkoły Danutę Bator. Następnie starsi koledzy, którzy wcielili się w postacie bohaterów „Akademii pana Kleksa”, sprawdzali wiedzę i umiejętności pierwszoklasistów, między innymi recytację wierszy, śpiewanie piosenek, grę na instrumentach, znajomość przepisów ruchu drogowego oraz rozwiązywanie zagadek. Za każde dobrze wykonane zadanie uczniowie otrzymywali kolorowe piegi. Na koniec pan Kleks uznał, że dzieci świetnie zdały egzamin i można je przyjąć do Akademii. Natomiast publiczność i dyrekcja szkoły bez wahania zdecydowali, że uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszego zdobywania wiedzy i mogą przystąpić do aktu ślubowania. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali, że będą dobrymi i uczci­wymi, będą sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie dyrek­tor szkoły Maria Kruczek, kładąc duży ołówek na ramię każdego dziecka, doko­nała aktu paso­wa­nia na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Błażowej. Od tej chwili dzieci stały się prawdziwymi uczniami, z wszystkim przywilejami i obowiązkami. Potwierdzeniem tego były podpisy w formie odciśniętych palców w księdze pamiątkowej szkoły.

Na koniec części oficjalnej klasy pierwsze zostały powitane w gronie społeczności szkolnej przez kolegów z klas drugich. Starsi uczniowie wręczyli pierwszoklasistom własnoręcznie wykonane pamiątki. Życzenia i upominki popłynęły również ze strony zaproszonych gości: prezesa Banku Spółdzielczego w Błażowej, przedstawiciela Rady Miejskiej Wiesława Wolskiego, pani Barbary Mroczki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Anny Heller, przewodniczącej Rady Rodziców Sabiny Szeligi oraz byłych wychowawczyń dzieci – pań Małgorzaty Ząbek i Magdaleny Wyskiel.                             
Rodzice ufundowali dzieciom wyjazd do kina na film „Jak rozmawiać z psem”. Wszystkim gościom uczniowie podziękowali gromkimi brawami.  Po zakończeniu części oficjalnej zebrani wyszli przed szkołę, gdzie zgodnie z tradycją, klasy pierwsze posadziły swoje drzewko. Ten szczególny dzień zakończył się dla uczniów pamiątkowymi zdjęciami, słodkim poczęstunkiem i wręczeniem dyplomów przez wychowawczynie.

Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. A Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.

Marta Pięta