Home » Bez kategorii » OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Nabór do oddziału przedszkolnego „Bajkowa Kraina” dla dzieci nowych na rok szkolny 2023/24 odbywa się od dnia 01.03.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 493/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 26.01.2023 r.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora Zespołu Szkół w Błażowej  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2023 r. do godz.15.00.

Dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej w zakładce: przedszkole / rekrutacja.