Home » Bez kategorii » ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Błażowej informuje o zapisach dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Zapisy będą się odbywać w terminie: od 1 marca do 17 marca 2023 r. Jednocześnie prowadzone będą zapisy do świetlicy szkolnej.

Zapisy do klasy pierwszej odbywać się będą na podstawie ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ANNY JENKE W BŁAŻOWEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024, natomiast zapisy do świetlicy szkolnej na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Wnioski będą wyłożone przy wejściu głównym do szkoły (budynek byłego gimnazjum) lub do pobrania ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Błażowej http://www.sp.blazowa.net.

Z powodu obostrzeń spowodowanych epidemią możliwe jest włożenie dokumentów do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do szkoły podstawowej (budynek byłego gimnazjum).

Rodziców, którzy nie będą mogli w wyżej wymienionym terminie zapisać dziecka do szkoły, prosi się o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia innego terminu  – tel. 17 230 11 00, 17 229 70 15, adres e-mail: zs.spblazowa@gmail.com.

Do wniosku należy załączyć 2 zdjęcia legitymacyjne.

Rodzice będą proszeni o przedłożenie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka (do wglądu) podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w szkole.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie (urodzone w 2016 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023);
  2. dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.