Home » Aktualności » Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów SP im. K. W. Jagiełły w Błażowej

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów SP im. K. W. Jagiełły w Błażowej

Dzień 11 października 2013 r. – wyjątkowo słoneczny i ciepły, był szczególny dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej. Już od 930  dzieci przychodziły z rodzicami, przygotowywały się do uroczystej  chwili, która miała nastąpić o godz. 1000. Ostatnie poprawki, zakładane birety i wszyscy już ustawieni z niecierpliwością obserwowali przychodzących gości:  Burmistrza Błażowej p. Z. Kustrę, Przewodniczącego Rady Miejskiej  p. J. Kocoja,  Redaktor Naczelną „Kuriera Błażowskiego” p. D. Heller,  dyr.  Przedszkola Publicznego w Błażowej p. M. Bator, wychowawczynie   Przedszkola Publicznego  w Błażowej panie – T. Pleśniak, M. Ząbek, K. Cag, Przewodniczącą Rady  Rodziców  p. E. Trzynę i  przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Błażowej p. J.Gibałę. 
Na samym wstępie przewodniczący Samorządu Szkolnego Michał  Wróbel powitał przybyłych gości, nauczycieli, rodziców, dyrekcję oraz najważniejszych bohaterów – uczniów klas pierwszych. Julia  Wróbel zapewniła, że jako starsi uczniowie będą służyć pomocą, gdy szkolne życie okaże się czasami trudne oraz życzyła dużo uśmiechu, szóstek i piątek oraz wzorowego zachowania na pierwszym  świadectwie. 
Pani wicedyrektor D. Bator poprosiła uczniów o zaprezentowanie tego co już nauczyli się w szkole, aby mogła ocenić, czy  są gotowi do uroczystości pasowania. Tradycją naszej szkoły – szkoły im. Króla Władysława Jagiełły jest ceremonia pasowania. Tak jak w dawnych czasach, za panowania naszego patrona  pasowano na rycerzy,  aby przyjąć  kogoś w szeregi rycerstwa – obecnie by stać się uczniem naszej szkoły, każde dziecko musi  być pasowane. Zanim to nastąpi uczniowie muszą wykazać się, że są gotowi do tego ceremoniału. Rycerze szczycili się przestrzeganiem kodeksu rycerskiego, który był dla nich najważniejszy. Uczniowie natomiast muszą przestrzegać regulaminu, który obowiązuje w szkole. Każdy członek społeczności szkolnej musi wywiązywać się z obowiązków i przestrzegać zasad jakie  w niej obowiązują. Ceremonią pasowania chcemy pokazać, że tak jak dawni rycerze też musicie być odważni, prawdomówni, systematyczni, punktualni, obowiązkowi, opiekuńczy. Tego właśnie, poza wiedzą ze szkolnych przedmiotów, będziemy uczyć w szkole.

Następnie uczniowie zaprezentowali swój program artystyczny, na który składały się  wiersze dotyczące gościnności szkoły, która to zaprasza wszystkie dzieci do pracy, ale i do zabawy wspólnej. Były także wiersze i piosenki dotyczące przyjaźni. Grupa dzieci zachęcała do czytania „zaczarowanych” książek, bajek, baśni, opowieści, wierszy, bo w nich jest potęga i rozum.

Na zakończenie programu artystycznego dzieci pochwaliły się znajomością symboli narodowych: hymnu i godła naszej Ojczyzny. Wszyscy uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. W dalszej części odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na prawdziwych uczniów naszej szkoły przez Panią dyr. E. Kozubek. To była wyjątkowa i podniosła chwila dla każdego dziecka.

Pani dyr. E. Kozubek pogratulowała dzieciom udanego występu, życzyła im dalszych sukcesów szkolnych już jako pełnoprawnym uczniom. 
Następnie uczniowie kl. II serdecznie powitali naszych uczniów i obdarowali słodkimi niespodziankami. Bank Spółdzielczy w Błażowej przekazał dzieciom książeczki oszczędnościowe z wkładem 15 zł oraz długopisy i światełka odblaskowe. Rada Rodziców przekazała kolorowe ramki i kubki. Od rodziców dzieci otrzymały słowniki ortograficzne, dyplomy pamiątkowe oraz zostały zaproszone na słodki poczęstunek w klasach. Z wydawnictwa WSiP dzieci otrzymały książeczki do rozwijania swoich umiejętności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.
Na zakończenie uroczystości każda klasa pierwsza zasadziła zielone drzewko przed szkołą, które to będzie rosło  razem z dziećmi.
Każdą miłą chwilę upamiętniono zdjęciami. Na tym zakończono uroczystość pasowania na ucznia, a dzieci obdarowane prezentami z pewnością będą mile wspominać tak wyjątkowy i niepowtarzalny dzień w swoim życiu.

 Wychowawczynie klas pierwszych –M. Sroka, M. Sieńko