Home » Bez kategorii » ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W dniach 12 i 13 marca będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.
Szczegóły na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach