Home » Bez kategorii » Informacja dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Informacja dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Informacja dotycząca dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz zmieniając podany we wrześniu 2019 kalendarz roku szkolnego 2019/2020 r. dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej  informuje o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

– 12 czerwca 2020 r.

–  16-18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty planowany przez CKE.

Dyrekcja ZS w Błażowej