Home » Bez kategorii » OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA OBIADY

W związku z nowymi obostrzeniami i przejściem klas 1-3 szkoły podstawowej na nauczanie zdalne opłata za wyżywienie w miesiącu listopadzie wynosi: 10,50 zł.

(4 dni listopada – dzień 14 X 2020 = 3 dni x 3,5 zł = 10,50 zł)

Informacja o odpisach z poprzedniego miesiąca została przekazana rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Kwotę z listopada należy pomniejszyć o wysokość tych odpisów.

W przypadku powstania nadpłaty, zostanie rozliczona ona w późniejszym okresie lub zwrócona na konto bankowe.

Opłaty za wyżywienie uczniów prosimy dokonywać na  konto:

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004,

od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

Nieobecność ucznia z powodu choroby należy zgłosić telefonicznie w danym dniu w godzinach od 7:30 do 8:30, pod numerem telefonu 17 230 11 00 lub 17 229 70 15. W przeciwnym razie odpisy nie będą naliczane.