Home » Bez kategorii » OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA OBIADY

Opłata za wyżywienie uczniów w miesiącu listopadzie wynosi: 90 zł  – 18 dni * 5 zł  (20 dni listopada – 14.X, 31.X).

Opłaty za wyżywienie uczniów prosimy dokonywać na  konto:

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004,

od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

Nieobecność ucznia w szkole należy zgłosić telefonicznie najpóźniej w danym dniu w godzinach 7:30 do 8:30 pod numerem telefonu 17 2301 100 lub 17 2297015. W przeciwnym razie odpisy nie będą naliczane.