Home » Bez kategorii » OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA OBIADY

Opłata za wyżywienie w miesiącu marcu wynosi: 80,50 zł.  (23 dni x 3,5 zł = 80,50 zł)

Informacja o odliczeniach została przekazana rodzicom poprzez dziennik elektroniczny w dniu 01.03.2021 r.  

Opłaty za wyżywienie uczniów prosimy dokonywać na  konto:

93 9158 0001 2001 0006 4594 0004,

od 1 do 10-go dnia każdego miesiąca; w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.

Nieobecność ucznia z powodu choroby należy zgłosić telefonicznie w danym dniu w godzinach od 7:30 do 8:30, pod numerem telefonu 17 230 11 00 lub 17 229 70 15. W przeciwnym razie odpisy nie będą naliczane.

Przypominamy o terminowym regulowaniu wpłat!