Home » Basen

Basen

TERMINY WYJAZDÓW

  2019

               2020

 

Data

WRZESIEŃ

27.IX

PAŹDZIERNIK

04, 11, 18, 25.X

LISTOPAD

08, 15, 22, 29.XI

GRUDZIEŃ

06, 13, 20.XII

STYCZEŃ

10, 31.I

LUTY

07, 14, 21, 28.II

MARZEC

06, 13, 20, 27.III

KWIECIEŃ

03, 24, .IV

MAJ

08, 15, 22, 29.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYJAZDÓW NA BASEN

 1. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
 2. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczycieli i opiekunów.
 3. Zbiórka przed wyjazdem na basen o godz. 12:30 w holu przy sali gimnastycznej (wyjazd 12:45, powrót ok. 15.30).
 4. Nie wolno przychodzić wcześniej i biegać po szkole i po podwórku, natomiast, jeśli uczeń czy uczennica skończyła wcześniej lekcje czas pozostały do wyjazdu na krytą pływalnię spędza na świetlicy szkolnej.
 5. Do autobusu idziemy tylko z nauczycielem.
 6. W czasie jazdy nie wolno wstawać i chodzić po autobusie.
 7. Nie wolno wyrzucać śmieci, butelek, kartonów, papierków, itp. przez okno autobusu.
 8. Z autobusu wolno wysiąść tylko za nauczycielem.
 9. W szatni należy dbać o ład i porządek.
 10. Za rzeczy wartościowe (pieniądze, telefony komórkowe, zegarki itp.) odpowiadają właściciele.
 11. Na basen potrzebne są: strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki, okulary do pływania. Dodatkowo można wziąć: suszarkę do włosów, grzebień.
 12. Jeśli dziecko źle znosi jazdę autobusem należy powiadomić o tym fakcie nauczyciela i zapewnić dziecku ochronę (tabletka + woreczek).

Nieprzestrzeganie regulaminu wyjazdów na basen grozi obniżeniem oceny ze sprawowania, powiadomieniem rodziców oraz wykluczeniem dziecka z wyjazdów na pływalnię.