Home » Bez kategorii » SP! SERCE I POMOC

SP! SERCE I POMOC

Od roku szkolnego 2021/2022 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej realizuje projekt dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego SP! SERCE i POMOC. Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Głównym założeniem projektu jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. Celem projektu jest łagodne wprowadzenie uczniów klas IV w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia.

Pragniemy poinformować, iż w dniu 29 września 2023 r. podczas Konferencji ,,SP ! SERCE i POMOC’’ w Rzeszowie, wicedyrektor Zespołu Szkół Danuta Bator odebrała od Pani kurator – Małgorzaty Rauch dla naszej placówki Certyfikat I stopnia  i II stopnia “Klasa IV na szóstkę”  za dotychczasową realizację celów programu oraz działań podjętych z uczniami w naszej szkole przez ostatnie dwa lata. Kolejnym krokiem będzie otrzymanie Certyfikatu III stopnia „Szkoła na szóstkę”- który przyznawany jest szkole po pięciu latach realizacji programu. Jesteśmy bardzo dumni z dotychczasowych osiągnięć. Kontynuując projekt w następnych latach będziemy nadal wspierać naszych czwartoklasistów, organizować wiele edukacyjnych działań mając na uwadze założone cele programu i dobro uczniów.

Koordynatorzy programu